lördag 24 april 2010

Förbifart Stockholm och miljövänliga partier

Ibland växlar perspektiven oerhört hastigt i politiken. Ett förhållande som ena sekunden är katastrof blir nästa sekund något av frälsning. Det raka "ja" eller "nej" ses som alltings ära. Perspektiv, eftertänksamhet och avvägningar blir till vankelmod och svaghet. Lite av det ser vi när de rödgröna nu har sagt: "Vi låter folket tycka till om Förbifart Stockholm".

Centerledaren skriver så självklart om vägdragningen i dagens Brännpunkt. Den politiska retoriken är ett försök att så att säga framstå som alliansens "miljöparti". Jag tror att Olofsso på den punkten har mycket svårt att lyckas i matchen mot det rödgröna laget, oavsett folkomröstning och förbifarter. Vid sidan om politikens ibland ganska skarpa ordflöden rullar det politiska hantverket på vid sidan av. Som när regeringen skulle pröva det projekt som Olofsson nu tycker är lika självklart som att jorden är rund. Minns när regeringen underkände Vägverkets underlag. Det blev "gör om"-order och visst var det precis så som ansvariga politiker ska agera.

Hur ska det betalas?  Moderaternas motion för bara några år sedan är en totala nedsabling av det som nu ska finansiera förbifartens stora andel. Det hårda motståndet mot trängselavgifter under flera år blev tydligt i åtskilliga utspel och politiska förslag. Kanske mest i en riksdagsmotion om just "trängselskatten". Och här skrev Reinfeldt:
staten har ett grundläggande ansvar för finansieringen av dessa projekt. Att stifta en lag om införande av trängselskatter kan inte överskyla det ansvar som staten har för förseningen av väsentliga infrastrukturprojekt i Stockholm.
Jaja. Nu har mer än trängelskatter tillkommit i form av "kommunala" och annan "medfinansiering. Men klart är att det inte hade blivit någon Förbifart Stockholm med moderat politik. Nu finns den möjligheten om de flesta röstar ja och inte nej i en folkomröstning.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

David sa...

Jag tycker det är obehagligt hur alliansens retorik vill få folkomröstningar att verka odemokratiska.

Också detta ständiga tjat om att Socialdemokraterna inte kontrollerar de andra i den rödgröna oppositionen. Vad fan? De verkar vilja utarma demokratin. Göra Sverige till en sann tvåblocks-"demokrati".

Moderaterna har fått kritik för sin partipiska, att den kritiken varit befogad blir väldigt tydlig när alliansen för fram bristande partipiska som kritik mot de rödgröna. Gå inte på den retoriken, partipiskan är en dålig sak, den utarmar den representativa demokratin. Jag kan lova att folk inte röstade på centern och folkpartiet bara för att de skulle bli överkörda av moderaterna i varje liten fråga.