onsdag 14 april 2010

Vem är den ansvariga politikern för sjukvården?I gårdagens frågestund i landstinget ställde jag en fråga med en önskan att den som är politiskt ansvarig för sjukvården i Stockholm skulle "träda fram". Bakgrunden var signaler i medierna om att det varit svårt att få uttalanden från "ansvarig" när uppgifter om hot mot patientsäkerheten på Karolinska Huddinge innebar att landstinget hotas av vite. Det efter inspektioner av Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

Vem är politiskt ansvarig för sjukvården? Frågan borde vara enkel med tanke på att det finns ett sjukvårdslandstingsråd, Filippa Reinfeldt. Men så enkel är inte. Landstinget har en uppdelning i beställare och utförare och Filippa ansvarar för den förstnämnda delen. För utförandet är Maria Wallhager ansvarig. Hon bloggar förvisso om överbeläggningarna och att hon tar initiativ för att lösa frågan. Samtidigt är Maria Wallhager nogrann med markeringen att inte vara ansvarig för "eländet".
"Jag som ägaransvarig, eller andra politiker, detaljstyr vare sig Karolinska eller något annat sjukhus. Vi är nog alla glada för att politiker håller sig till övergripande styrning, är med och ger sjukhusen uppdrag och ställer krav men inte blandar sig i exakt hur arbetet läggs upp.
Att svara på frågan i landstinget var inte heller hennes bord. I stället gick det uppdraget till kristdemokraternas Stig Nyman som har djupa kunskaper om och ett (äkta och ärligt) engagemang för patientsäkerhetsfrågor. Man kan tycka att det ändå var något taskigt av allianskollegorna att låta Stig framstå som ansvarig. Eller är han egentligen det? Vad ansvarar då Wallhager och Reinfeldt för?`Och vem ska väljare och medier ställa sina frågor till och utkräva ansvar för om så krävs?

Ser att Ilija Batljan (S) nu börjar intervjuas inför sin kommande period i landstinget, förhoppningsvis som nytt finanslandstingsråd. Redan nu ger han signaler om att landstinget behöver en effektivare organisation. Det är bra och det behövs och inte bara i vårdens organisation. Den situationen att höga politiker (oavsett parti) "bara" ansvarar för beställningar medan den som upplever brister i vården får söka sig till något annat "råd" håller inte. Det duger inte heller med att bara hänvisa till att landstinget har vårdavtal. Politiken måste alltid ta ansvar. Att medier och väljare inte tydligt kan se var det politiska ansvaret ligger för sjukvården är olyckligt.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?    Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det är den som har beskattningsrätten som har ansvaret för sjukvården, alltså landstinget i form av sjukvårdslandstingsrådet, hälso- och sjukvårdsnämnden och landstingsfullmäktige. Allt annat är att skylla ifrån sig på tjänstemän. Man kan aldrig delegera bort sitt ansvar.

Peter Andersson sa...

Lasse. håller förstås med dig, möjligtvis med kompletteringen att det inte enbart handlar om beskattningsrätt utan också att rent allmänt företräda väljarna och ta ansvar. Just det demokratiperspektivet tycker jag är viktigt.

Anonym sa...

bli fans av Ilija Batljan on facebook now!