torsdag 15 april 2010

Håller man koll på riksdagen med DN:s nya funktion?

Ser att DN idag presenterar den så kallade "riksdagskollen". Efter en första glädjekänsla av att få ett lätthanterligt verktyg att få "koll" på riksdagsarbetet blir jag besviken. Jag är ohyggligt bra på att ha koll på DN:s sida. Däremot missar jag ofta i rutinen att besöka riksdagshemsidan om det inte är något speciellt. DN:s funktion hade kunna bli riktigt bra om det inte vore för en sak. En total fokus på att riksdagspolitik bara är motioner från ledamöterna. Motioner som till absolut största del avslås.

Jag tror att det är bra att enskilda politikers insatser följs mer och bättre än vad vi kanske har gjort i det svenska systemet där partikulturen dominerar så totalt. Men att just riksdagsmotioner blir det "yttersta" verktyget och betyget på att driva en fråga, göra något nyttigt och därför ska vara det som granskas är mycket tveksamt. Minst lika viktigt hade det varit med en motor som ger en tydligare bild av var olika frågor ligger i beslutsgången och en tydligare bild av utskottens behandling. Varför inte en funktion där olika lobbygruppers aktiviteter redovisas och kanske en öppenhet om riksdagsledamöternas kontakter med samhällspåverkare?

Riksdagen är inte bara beslutsorgan. Det är också en central plats för politiska debatter, genom interpellationer, frågor, statsministerns och andra statsråds frågestunder, aktuella debatter och partiledardebatter. Det hade varit värdefullt att få bättre "koll" på. Men okey. Det är en början och man får se fram emot ett fortsatt produktutvecklande.

Mer: Redaktionsbloggen.
Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,