tisdag 13 april 2010

Får vi se en vårproposition där "rättvisan rockar"?Igår talade finansminister Anders Borg om rättvisa. Man frågar sig om det är något som kommer att prägla den komman vårpropositionen. En gång skarpt budgetförslag, nu mer ett politiskt dokument och valår mer av "manifest".

många sätt avgörs människors levnadsvillkor av hur det går med jobben. Det handlar inte bara om försörjning utan också om självkänsla, utvecklingsmöjligheter och karriär. Ett samhälles praktiska tillämpning av begrepp som "rättvisa" och förutsättningarna för enskilda att uppleva detta, avgörs inte minst av jobbpoltiken. 2006 var det som bekant de borgerliga vinnarfråga. Mitt i en pånyttfödd högkonjunktur, när jobben började komma, fick man stöd för sin "jobbpolitik. I huvudsak bestod den av två saker: sänkta ersättningar till sjuka och arbetslösa. Sänkta skatter utan fördelningspolitiska ambitioner vilket gjorde att de med redan ganska välmående plånböcker fick en större andel av de ofinansierade skattesänkningarna. Knappast något "rättvisemärkt" på en enda punkt.

I början av året visade DN på den misslyckade jobbpolitiken. I går visade också SvT en mätning där svenska folkets förtroende för allianspolitiken har sjunkit.

Den kommunala välfärd som vi betalar gemensamt med (de lägre) skatterna = mindre välfärd om inte skatteintäkterna ökar på grund av tillväxten, är i högsta grad med och bidrar till rättvisa. Eller dess motsats. "Välfärd" i den här meningen är en skola som ska ge en bra grund för livet, en vård som ska se till att människor blir/hålls friska, en värdigt omsorg om äldre som så behöver osv. Nyligen läckte en del om detta ut: Regeringen kommer inte - mot alla tänkbara odds - att bidra med mer resurser till välfärden nästa år. Det innebär 12 miljarder som i stället försvinner från "sektorn" eftersom det är engångsbelopp 2010.

Det går inte att åstadkomma ett rättvisare Sverige utan att klara jobben. Det går knappast att "prata" rättvisa samtidigt som det sker en omfördelning i Sverige där de mest sämst levnadsvillkor får bidra, och till och med får det sämre. Oavsett hur låst man är vid att sänkta skatter ger lycka för alla borde den ekvationen vara omöjlig att kombinera. De signaler jag ser om vårproppen gör att jag spår: Den kommer inte att "rocka" om rättvisa.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,