lördag 29 oktober 2011

Vårdkris utan ansvarig

DN har i dagarna rapporterat om brister på Huddinge sjukhus. En pressad situation för personal och patienter. Överbeläggning på akuten. En situation som hotar patientsäkerheten. Idag följs rapporteringen upp på temat "Problemen kända tidigare". Det stämmer. Tidigare har Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsens inspektioner lett till vite för landstinget. En förklaring till de allvarliga lägen som uppträder i vården menar jag är att landstinget saknar en självklar följsamhet till befolkningsutvecklingen. Stockholm växer med ett Göteborg på 10 år. Trots det finns inte, som i min egen kommun, självklara avsättningar för "volymökningar" för verksamheterna.

Och mitt i eländet är det väl inte otänkbart att patienter, journalister eller vanliga medborgare vill veta, vill tala med eller vill protestera direkt till den som är ansvarig. Här möter man problem. DN beskriver hur man har sökt den kanske mest naturliga personen i sammanhanget, sjukvårdslandstingsrådet. (Filippa Reinfeldt). Men lika lite nu som då verkar sjukvårdslandstingsrådet vara ansvarig. Med "då" menar jag för 1,5 år sedan när vitshoten kom mot Karolinska Huddinge.

Om detta ställde jag en fråga i landstingsfullmäktige. "Vem är ansvarig för sjukvården" var frågan som skulle ge svar till medborgarna. Det visade sig att det inte var sjukvårdslandstingsrådet Reinfeldt, inte heller dåvarande ordföranden i produktionsutskottet Maria Wallhager. I stället var det Kd:s Stig Nyman som trädde fram som ansvarig för patientsäkerhetsfrågor. Idag blir det det biträdande hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundquist som kommenterar. Problem och brister ska tydligt hållas borta från Filippa Reinfeldt. Hennes mediala framträdanden ska begränsas till egenvalda tillfällen där det mer handlar om positiva besked och beslut. Nuvarande ordförande i produktionsutskottet, Anna Starbrink, bloggar om att hon ska "följa händelseutvecklingen".

Oklarheten om hos vem man ska utkräva det politiska ansvaret för eländet på sjukhusen är alltså fortfarande oklart när det gäller person. En sak är dock helt klar: Det är allianspartierna som är ansvariga för sjukvården i Stockholmsregionen.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,