tisdag 18 oktober 2011

Riksdagsfrågor på torsdag


Återkommer, efter ett litet uppehåll, med tips på frågor inför riksdagens frågestund på torsdag kl 14 till 15.
Se riksdagskalendern.
  • Socialminister Göran Hägglund (KD) (Socialminister Göran Hägglund (KD) svarar på både allmänpolitiska frågor och frågor inom sitt eget ansvarsområde)
Frågan till Hägglund är självklar: Den 18 oktober stoppade Europadomstolen en tänkt utvisning av Ganna Chyzevska, 91-åring från Kiev i Ukraina som har en demenssjukdom. Ganna hade tur: medier uppmärksammade henne och det väcktes en folkreaktion. Men det här får inte upprepas igen. Är Hägglund beredd att ändra lagen?
  • Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD)
Gärna ett lokal exempel från Huddinge /Stockholms län. I Huddinge har äldreomsorgsnämnden fått besked att det äldreteam som gör stora vårdinsatser för att multisjuka äldre i kommunen ska få bra vård, kommer att upphöra efter 2012. Detta därför att landstinget avser dra in resurser. Sättet att jobba i team har utvärderats av bland annat Äldrecentrum som ger lovord till verksamheten. Vilka initiativ avser du ta för att liknande samarbeten för att ge de äldre en god omsorg och vård ska kunna bevaras, inte som i Huddinge läggas ner?
  • Handelsminister Ewa Björling (M)
Lite dåligt med idéer. Men efter helgens Dokument utifrån om oljeföretagen i Nigeria: kanske något om vilka initiativ statsrådet är beredd att vidta för att få stopp på oljebolagens härjningar. När nu inte Bildt svarar...
  • Civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD)
 Eftersom inget nytt har hänt sedan S-regeringen lämnade 2006 kan tidigare frågor upprepas: Vilka initiativ avser statsrådet ta för att få fart på det nödvändiga bostadsbyggandet?
  • Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M)
Skulle önska en fråga utifrån Kjell Rautios inlägg på LO-bloggen nyligen. Rubriken var "Bidragsstaten växer på den generella välfärdens bekostnad". I inlägget skriver Kjell bl.a;
När det gäller sjukförsäkringen har vi i dag i praktiken en kravförsäkring som på administrativ väg friskförklarar människor med ohälsa, istället för att varsamt lotsa dem tillbaks till arbetslivet.

Fråga: Kommer statsrådet att agera för att återupprätta exempelvis sjukförsäkringen så att Sverige inte blir ett samhälle där köerna växer ännu mer till socialkontoren därför att försäkringssystemen har urholkats?


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,