söndag 9 oktober 2011

Sveavägen 68, vån 2 - Valsegercentrum 2014?

I fredags invigdes nyrenoverade lokaler på Sveavägen 68. Socialdemokratin "taggar upp sig" för att stå bra rustade inför valet 2014. Platsen på bilden, avlöjades det, är också platsen där valkampanjen ska roddas. Plan 2, Sveavägen 68. Valsegerplats 2014?

Nu handlar valsegrar ytterst lite om de fysiska platser varifrån strategier tänks, dörrknackningar planeras, flygblad skrivs, talepunkter skissas och debattutmaningar skickas. Val vinns av att partier har skaffat sig förtroende hos ett flertal väljare, antingen av egen kraft eller genom att samverka med andra. Det görs på två nivåer: En djupare där värderingar som partiet har samhället måste stämma överens med väljarnas. En sorts berättelse av Sverige och politiken som lockar. Det görs också av sakfrågor. I frågor som väljarna tycker är viktigast för deras val av parti måste det vinstsugna partiet vara starkt. Ett exempel: om socialdemokratin rent teoretiskt har ett mycket stor förtroende hos väljarna i jordbrukspolitiska frågor så är segern inte alls given. Just jordbrukspolitik tenderar att ligga lågt på den lista över viktiga frågor som avgör val. Omvänt är det med ekonomisk politik och jobbpolitik.

 Det finns en tredje parameter, vid sidan av värderingar och viktiga sakfrågor. Bilden av parti och företrädare, ovan illustrerad med den aktade kampanjkonulten Joseph Napolitans 12 lärdom.
"If the voters think candidat X is an honest man he can steal the gold leaf off the statehouse dome, and get away with it. If they think candidate B is a crook, he can have four cardinals, and 16 bishops attest to his honesty and people will still think his a crook"
Om bilden är positiv är det en styrka när det andra, sakfrågor och värderingar, ska kommuniceras. Det motsatta gäller också. Ett parti som har "rätt" politik och "rätt" värderingar i väljarnas ögon kan prata hur mycket som helst om detta om deras bild är att partiet/kandidaten inte är ärlig, uppriktig och hederlig.  Budskapet får trots den ihärdiga kommunikationen svårare att "fästa" i väljarnas medvetande . Eller som mitt eget parti har kännetecknats av och som har varit ett problem: Väljarna har allt för ofta sett oss vara "byråkratiska", stå för det förgångna" och vara "myndighetens parti". Det där var saker som den nystart som talades om efter valet, och som dränkes i personfrågor, borde ha tagit fasta på.

Socialdemokratin behövde utveckla politiken. Förtydliga det som handlade om jobb och trovärdighet i ekonomisk politik och skolpoltiik. Min bild är både att S var på väg och att det i den budget som nyligen presenterades fanns grunden till det viktiga och starka budskapet till väljarna. I ljuset av det har partiet den senaste veckan fått in så mycket "slamm" i kommunikationskanalerna med svenska folket att det krävs något extra för att rensa och öppna upp igen.

En metod som kan funka är att åter få prata vägval Sverige och prata politik. Grunden för det är att den egna politiken är frammejslad och spikad. När den därefter också kan jämföras och debatteras med motståndarna tydliggörs det för väljarna hur alternativen ser ut. Där hade S deltagande i kvällens debatt i Agenda kunna ge ett lyft. Som jag skrev i ett tidigare inlägg ligger skulden på SvT. Men priset kan vara högt, sett till de krav väljarna i en demokrati har rätt att ställa på de partier som söker deras stöd.

En budget som sägs vara "huller om buller", en partiledare som anklagas för fusk, ett par företrädare som gör utspel i form av Sverigedemokratiska förslag och ett inställt deltagande i kvällens debatt är det rakt motsatta till vad socialdemokratin nu behöver som parti. Ska de där nyrenoverade lokalerna på Sveavägen 68 bli en valsegerns högborg så måste rensningen av kanalerna för kommunikation med väljarna börja nu. Hur? Bra fråga!

Mer att läsaDN Peter Wolodarski, SvD,
Fler som bloggar: Ulf Bjereld, Johan Westerholm, Peter Högberg, Annarkia, Campaign Dossier, Tord Oscarsson, Tord Oscarsson2Michael Granstedt, Olas tankar, Martin Moberg, Kent Persson, Anita Ullman, Röda Berget,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Följ Stockholms Netrootsbloggare på Facebook och på bloggen Netroots Stockholm
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,