måndag 10 oktober 2011

Marknadshyrans sista banérförare

De är ganska ensamma i dessa dagar av politiska omprövningar. När Stockholms Handelskammare i och för sig förtjänstfullt och viktigt återkommer till det svåra bostadssituationen i Stockholmsregionen bygger man tyvärr upp de konkreta förslagen på en grund som inte finns. Marknadshyror eller som det nu heter, slopad hyresreglering. Inlägget på DN-debatt ger i övrigt stöd till Reinfeldts regering om lösningen "hyr ut ett rum" för att få bostadsmarknaden i balans. Det är lika passivt och fel här som när den borgerliga regeringen gör detsamma.

Analysen är det inget fel på. Handelskammaren/Maria Rankka skriver.
Enligt våra beräkningar har Stockholms län i dag ett ackumulerat underskott på 91.000 bostäder, vilket är mer än hela bostadsbeståndet i Uppsala. Det riskerar också att växa dramatiskt under kommande år. Räknar man med att det går 0,6 lägenheter per invånare kommer vi med nuvarande befolkningstillväxt att behöva bygga närmare 25 000 bostäder per år. 2010 byggdes det 6 400. Bara för att klara ökningen skulle byggtakten alltså behöva fyrdubblas.
Det är stort och kompelxt att få "snurr" på byggandet. Men allt måste ändå börja med en vilja hos de huvudmän som ska planera och initiera byggandet. Så är inte alltid fallet. I min kommun rapporterar man Huddinge som en plats med en bostadsmarknad i "balans", med undantag av centrala delarna. Det finns tendenser till en ökad medvetenhet som kan ge en bättre planering och mer tryck på den del i byggprocessen där politiken och kommunerna har ansvar. Det är utmärkt men vi är inte där än. Där krävs också beslut och styrning från riksdagen med tydligare ansvar för kommuner, med bostadsförmedlingsansvar, med press på plantider, markfrågor och anant. Därtill krävs ett nödvändigt investeringsstöd! Det saknas såväl i regeringens som i Handelskammarens tankevärld, trots att det tidigare har visats sig vara verksamt. Det kan gälla även framöver. I S-budgetförslaget finns trots allt några offensiva punkter som Handelskammaren borde kunna driva som alternativ till "marknadshyror".
Vi föreslår att en skattestimulans på en miljard årligen för investeringar i hyres- och studentlägenheter införs från 2012. Vi vill införa en modell med statliga lånegarantier för upprustning och energieffektivisering av dessa fastigheter. Låneramen omfattar totalt 20 miljarder kronor och kan sökas av alla fastighetsägare mot en garantiavgift. För fastigheter i områden med särskilt hög arbetslöshet ska staten kunna subventionera garantiavgiften, en utgift som bedöms uppgå till omkring 500 miljoner kronor per år. Vi bedömer att cirka 60 000 lägenheter kan rustas upp tack vare lånegarantierna.
Barbro Engman påminner också på sin bostadsblogg om att vi inte har några hyror som bygger på hyresreglering. "Vi har förhandlade hyror".

Men för att återgå till marknadshyror. Jag skrev att den lösningen hade försvunnit i "omprövningens dagar". Kanske ändå inte, men däremot vill partier som tidigare har stött förslaget inte tala om det. Men det nuvarande socialborgarrådet i Stockholm, Anna König Jerlmyr, "råkade" i alla fall svara "Ja" på frågan från fri hyressättning" vid andrahandsuthyrning och nyproduktion, i ett tidigare nummer av Handelskammartidningen. Så möjligen finns det en strimma hopp för den som tror på marknadshyror. Även om det inte är så särskilt många.

Mer att läsa: Maria Rankka om hotet mot tillväxten,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Fler bloggare från Stockholmsregionen på Netroots Stockholm.
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,