fredag 28 oktober 2011

Regeringens bostadsutspel förtjänar både beröm och kritik


Efter en bostadspolitisk sömn sedan den tillträdde har alliansregeringen i alla fall visat ett livstecken på detta angelägna område. Det är inte mycket, det är knappast konkret för byggandet, men dock ett initiativ. Det berömvärda är att bostadsminister Attefall nu äntligen agerar och på DNs Stockholmsdebatt markerar mot bostadsbristen i Stockholmsregionen och inte minst mot kommuner som passivt förväntar sig att andra ska klara byggandet. Regeringen kommer att från varje kommun i länet kräva in besked om vad man gör för att leva upp till det ansvar man har enligt lagen. Samtidigt får den S-märkte och förre statssekreteraren Sören Häggroth med rötter i Huddinge
i uppdrag att kartlägga och analysera kommunernas arbete med bostadsförsörjningen i Stockholms län. I arbetet ingår att bedöma om det finns anledning att förstärka regionens ansvar för bostadsförsörjning. Om han gör den bedömningen ska han överväga och redovisa vilka ekonomiska, juridiska eller andra styrmedel som i så fall kan vara aktuella för att förbättra bostadsförsörjningsläget i regionen.
Med det positiva sagt finns också (fortsatt) kritik. Regeringen har alltså styrt landet i fem år. Det Attefall nu talar om - att ställa tuffare krav på kommunerna- fanns förslag om i departementet redan när alliansen valdes. Dessa förslag lades in i arkivskåpen. Av den bunten har Attefall nu plockat fram ansvarsdelen. Men där låg också tankar om det som på många sätt avgör om byggandet blir av och vilken slags bostäder som byggs: Bostadsfinansieringen. Där fanns förslag om en utvecklad bostadsförmedling och om den diskriminiering som finns på bostadsmarknaden. De förslagen får ligga kvar i arkivet.

Vidare har Attefall andra krafter att möta i regeringen. Reinfeldt har presenterat regeringsförklaringar som varit soprena från bostadspolitik utom när det gäller uthyrning i andra hand. Förmodligen behövs, som också S-budgeten nyligen innehöll, någon form av investeringsstöd för att just hyresrätter ska byggas. Det är mycket tveksamt om regeringen kommer med sådana förslag.

Även på andra områden som hänger ihop med tillväxt och utveckling finns risker och brist på initiativ. Ett Stockholm som växer kräver väl fungerande kollektivtrafik för att människors liv och vardag ska funka och för att klara miljö- och klimatmålen. Där är beskeden djupt oroväckande. Vi anar nej till en viktig Spårväg Syd. Vi saknar satsningar på pendeltåg och tunnelbana. Det är något som krävs för de nya bostäder vi behöver i regionen.

Dagens utspel får man ändå ge plus. Ett svagt i alla fall. Men det är i bästa fall en startsignal som kommer mycket sent efter allianspartiernas makttillträde.


Mer att läsa
: Handelskammaren om kollektivtrafiken, Fastighetstidningen,
Fler som bloggar: Veronica Palm om nedgång i byggandet, Forum för tunnelbana,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant?  Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,