onsdag 19 oktober 2011

Ihålig alliansattack mot S-budgeten

De fyra borgerliga partiledarna rycker gemensamt ut i en angreppsartikel mot S-budgeten i DN. De partier vars stora reform är en oerhört osäker jobbinvestering om en sänkt krogmoms försöker här ge sig på en avgörande punkt i S-politiken: Trovärdighet när det gäller ekonomi och jobb. Frågan är hur trovärdiga partierna själva kan vara med sina analyser. Svaga jobbförslag samtidigt som man i det egna alternativet, som sannolikt blir verklighet, inte gör nödvändiga investeringar och satsningar för att bygga Sverige starkt.

Ur S-budgeten finns ett par rader som jag tycker är viktiga som bakgrund:

Samtidigt menar vi att i det skede vi nu befinner oss, är det nödvändigt att satsa på offentliga produktiva investeringar. Här går en tydlig skiljelinje mellan socialdemokratisk och borgerlig ekonomisk politik.
Full sysselsättning är det övergripande målet.  Vi delar regeringens bedömning om utrymmet för ofinansierade reformer för 2012 (15 mdr kr) men har ett något högre finansiellt sparande än regeringen. (+132mkr)  För att få utrymme för angelägna reformer, har vi ett högre skatteuttag på ca. 20 mdkr och därutöver omdisponeringar av befintliga resurser.
Jag förutsätter att partiets ekonomiskt-politiskt ansvariga ger bra svar på tal mot alliansledarnas inlägg. Inte minst retoriken som man bygger upp "analyserna" på bör kunna mötas offensivt. Genomgående i texten är att det är oppositionen som "nedmonterar arbetslinjen". En jobbpolitik som alla utom alliansledarna själva dömer ut som misslyckat. Och bakom orden ligger verkligheten för många: Man tvingas besöka socialkontoret för att få pengar för dagen, därför att "jobbpolitiken" har inneburit sämre ersättningar. Man tvingas gå arbetslös därför att regeringen har en föraktfull syn på "AMS-politiken" men följden är en bestående högre arbetslöshet än vad som annars hade varit fallet.

Alliansen själv bygger sin argumentation på en egen budget som ger fortsatt stöd till Mc Donalds för lönekostnader till unga. Det bygger på teorier om något skadligt att den som tjänar mer än 50.000 per månad får något höjd skatt efter att under några år fått kraftigt sänkta skatter. Det är i borgerlig teori att "montera ner arbetslinjen". Det bygger egentligen på ett svagare Sverige: färre investeringar, mindre kompetensutveckling och även högre kostnader när välfärdssystemen fortsätter vara ihåliga.

  Roger Jönsson bidrar med fler viktiga reaktioner på artikeln,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,