måndag 31 oktober 2011

Högern, rösträtten och Reinfeldtsk fartblindhet

Gårdagens Agenda tog bland annat upp den omskrivning av historien som moderaterna den senaste tiden har fått skarp kritik för. Och inte bara ren kritik. Satiren om moderata historiska bedrifter har flödat på Twitter och hashtaggen #stuffmoderaternadid. Inslaget i Agenda beskrev det som att partiet bland annat vid stämman för en vecka sedan velat framställa traditionella S-märkta ord som "mer som svenska ord  än socialdemokratiska". Reinfeldts beskrivning av denna företeelse var i stämmotalet:
"Vi har jobbat väldigt hårt i det här landet för att under årtionden bygga upp en välfärd som kommer alla människor till del. Vi tror på jämlikhet och rättvisa och vi har rejäla skyddsnät för att stöd människor som kan hamnna snett  och stödja människor som vågar. Det är dom idéer som har byggt Sverige. Det är dom idéer vi har gjort till våra"
Marcus Uvell på Timbro intervjuades och kallade agerandet för "fartblindhet på gränsern till storhetsvansinne". I debatten efter repotaget mötte Hans Wallmark (m) Marita Ulvskog (s) i debatt. Ulvskog betecknade sättet att bedriva politik för "renomésnyltning" och pekade på att det allvarliga ligger i skillnaden mellan retorik och handling. Samtidigt som (m) tar över gamla (S)-begrepp ÖKAR klyftorna i Sverige. Samtidigt försämras trygghetsnätet för människor som blir arbetslösa eller sjuka. Samtidigt har moderaterna genomfört de kraftigaste skattesänkningarna någonsin som har gynnat dem med redan höga inkomster.

Jag hittar skriften "Den svenska högerns idéer och politik" av Gunnar Fredriksson. (Tidens debatt nr 2/81) I kapitlet "Högern och demokratin" berättas att moderaterna tidigare har gjort samma försök att rensa sin historia.

"I det ursprungliga programförslaget, framlagt 1977, stod det att "ropet på frihet från yttre förtryck eller inre orättfärdigt tvång ledde till kravet på demokrati. Att man tog bort formuleringen om inre orättfärdigt tvång kan bero på att det var högern som stod för denna orättfärdighet när kraven på demokrati framställdes".

I skriften finns många citat som belägger att dagens moderater gör övertramp med sin förskönade historiebeskrivning. Då skrev professor Erik Håstad, ex-riksdagsman för Högern:
"Inför folkstormen kunde högern inte längre vidmakthålla sitt motstånd. Till och med kungen och kronprinsen uppmanade högern att ta reson".
Den senare högerledaren Gunnar Heckscher skrev som professor i statsvetenskap att
"När den av högern behärskade första kammaren gav sitt medgivande till 1918-21 års författningsreform, skedde det däremot knappast frivilligt annat än i formell mening. Högern accepterade en på laglig väg genomförd demokrati hellre än att riskera en revolution. Det var ej partiets eget val, icke det statsskick man ansåg vara det riktiga.
Och den som söker bakåt mot rösträttsstridens början kan hitta tankar från den dåvarande högern som visar samma motstånd. Moderaterna citerar inte detta på sin hemsida om GF Östberg som 1902 försvarade den graderade rösträttsskalan med argumentet:
att tillräckliga garantier beredes mot massans envälde".
I gårdagens Agenda är moderaterna och Hans Wallmark inte alls så "påstridiga" i försvar av de nya skrivningarna. Wallmark tycker att det har kommit en del kritik och då får man väl lyssna och kanske ändra texter nästa stämma. "Syftet var ju inte att förfalska historien" menade Wallmark. Det kanske låter lite smågulligt och pragmatiskt. Men partiet har ju faktiskt skrivit detta. Med vilket underlag? En historisk beskrivning av modern politik som blir rätt först efter att partiet fått kritik och ändrat? Det låter inte riktigt seriöst.

Fler som bloggar Alliansfritt, försvarsblogg av Thomas Böhlmark, AB ledarblogg,
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,