torsdag 27 oktober 2011

Starkt S-initiativ för T-banans utbyggnad

Idag skriver SvD om ett initiativ som socialdemokraterna i Stockholmsregionen har tagit för att få fart på utbyggnad av t-banan. I en invit till byggbranschen vill man föra diskussioner om hur en utbyggnad kan göras och finansieras. Byggbranschens aktörer verkar positiva. IKANO Bostäder säger till SvD:
– Vi vill att våra kunder ska bo där det är bra förutsättningar för kollektivtrafiken, även ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi har ju ett fungerande tunnelbanenät i Stockholm i dag, och då tycker vi att man bör titta på möjligheten att bygga ut det. Om det nu inte skulle bli en utbyggnad av tunnelbanan till det nya storsjukhusområdet vid Karolinska så tycker vi att det vore olyckligt.
Mycket bra initiativ som ju egentligen borde vara något som de makthavande allianspartierna drev. Nu är de fastlåsta i andra tankebanor och i någon slags obegriplig idé om att tunnelbana inte är bra eller behövs.

Fler som bloggar: Nya bloggen Forum för tunnelbana.  /  Helene Hellmark Knutsson
S-pressinbjudan om seminarium i morgon på temat "bygga T-bana".

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
- Netroots Stockholm,

Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,