torsdag 9 december 2010

Kri(S)terapi som botar?

Gårdagen bjöd på ytterligare bidrag till den socialdemokratiska eftervalsdebatten. Åter ett bidrag utanför de mer formella kanalerna när Arenagruppen gav ut en rapport med tio råd till partiet. Jag ska läsa den i helgen och möjligen kommentera mer då. Men i sak hittar jag få punkter som inte fanns med i mitt eget bidrag till eftervalsdebatten. "Eländesvalet".

Arenagruppen efterlyser en socialdemokrati, inte med omprövade grundvärderingar, utan mer av en tydlig berättelse, ett parti som förmår verka i nutid med de gamla "hederliga" värderingarna. Partiet måste slåss för den "goda kapitalismen" och bryta upp från det gamla negativa synsättet på företagande. Både tillväxt och fördelningspolitik måste få plats. På punkten om de nya klasser som partiet måste attrahetera noterar man att Socialdemokratin når helt enkelt varken dem som har låga inkomster och dåliga arbetsvillkor och anställningsförhållanden eller den pressade medelklassen i de stora städerna. Det rödgröna samarbetet, behovet av nya former för samarbete med fackföreningsrörelsen och partiets ledarskapsproblem återkommer också här.

Partisympatimätningen igår följdes upp av en artikel som delvis ger (S)-anhängare hopp. Väljarna verkar tro på partiet inför framtiden. Reservationen är dock viktig: väljarna förefaller inte se potentialen lika stor hos det nu mindre (S) som oss det i mätningen större (m).

I går hölls också seminarie i riksdagen om socialdemokratins kris, (forskarnätverket) Du kan, som jag, kommer att göra, titta på det på Svt Del 1, Del 2. En analytisk och djup väg att mejsla fram tankar om hur räddningsaktionen ska utföras framöver. När nu det där efterlängtade ledarskapet finns på plats, vill säga.

Socialdemokratin
inne i en intern process således. Analyser, forskning, goda råd, partiledarfråga, valprocedurer och en del politiska bidrag. Där finns såväl konstruktiva texter men också sådant som inger mig farhågor: Såg exempelvis i förrgår ett bidrag från Daniel Suhonen, Tvärdrag, som möjligen visar att partiet, när det väl får totalt fokus på politik och framtidsberättelsen, kan hamna i hårda ordväxlingar mellan "höger och vänster". En debatt där omtanken om partiets framtid totalt få vika ner sig till förmån för egna ideoligiska utgångspunkter om ambitioner om att vara "spetsig" i debattinlägg. Samtidigt med det har den vinnande sidan, inte minst moderaterna, genom bidrag från SvD:s ledarsida startat framtidsdebatt.

Skitsamma
om man betecknar de bidrag som nu kommer som uppbyggande eller som partiintern terapi för att komma över chocken. Det fordrar respekt och en gemensam ambition att, innan det är försent, få ordning på maskineriet, få besättningen på plats, ställa in och om kursen och rent allmänt bli sjöduglig igen. De som i det läget väljer att vara upptagna av färgvalet för hur skutan ska målas har anledning att tänka till.

Fler bloggar: HBT-sossen. Peter Högberg, Storstad, Johan westerholm, Roger Jönsson, Krassman,
Mer: Öppna kriskommissionen med valanalyser
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , ,