torsdag 9 december 2010

Socialliberalismen och döden

Folkpartiet backade ganska begränsat i gårdagens mätning från SCB. Men ändå en försvagning. Alliansens mastodont är moderaterna som successivt "äter upp" de mindre kamraterna. Tidvis har folkpartiet Jan Björklund setts som en vinnare. "Kravliberalismen" har förvisso kunnat kritiserats men det har också gett möjligheter till enkla mediala utspel. Företeelser som bärande eller inte av tygstycken på huvudet är knappast något stort i vårt samhälle men för "kravliberalerna" blev det skarpa förslag som gav medial profil och kanske tydlighet.

 Idag förlorar den socialliberala sidan av folkpartiet, som jag kan känna sympati för, en stark personlighet. Mikael Trolin, haningeordförande för (fp), tar steget och lämnar partiet med hårda ord om den retoriska ton som partiet har gått fram med, inte minst mot invandrare. Därmed, menar Trolin, har också partiet legitimerat Sverigedemokraterna. Trolin skriver:
Folkpartiet är inte längre det socialliberala drivhus det varit i hundra år, utan ett parti där kravretoriken härskar nästan oinskränkt. De forna deklarationerna till värn för den lilla människan i det ”glömda Sverige”, har ersatts av främlingsfientlig populism och spekulationer om möjliga väljarströmmar.
Det kan förstås finnas saker som inte nämns och som finns bakom avhoppet. Om detta vet jag ingenting. Men som illustration av ett partis omorientering är det intressant, om än trist för svensk politik och den som ser det sociala engagemanget inom borgerligheten som värdefullt. Men okey: moderaterna är fem gånger så stora som fp och möjligen kommer det där att utmärka sig en krets som bär på ideal som verkligen behövs i politiken. Kan det bli så?

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,