måndag 20 december 2010

Bostadspolitisk debatt och löften om en utredning

Minns du förra mandatperioden? Jag hade ganska ofta anledning att skriva ner skäll på dåvarande bostadsminister Odell. Bostadsbyggandet havererade samtidigt som bostadsköerna växte. Hyresrätten som efterfrågas av många sattes på undantag, även om det under den värsta kristiden blev ännu mer tvärstopp på andra boendeformer. Regeringen hade få bostadspolitiska ambitioner: Sänkta kostnader för att hyra ut en del av en bostad och ett system med ägarlägenheter som få vill ha var de "stora" reformerna. Till detta kom i vissa kommuner en fortsatt utförsäljning av hyresrätter.

Idag
ska det tas nya tag, enligt den ganska nytillträdda bostadsministern, Stefan Attefall, Kd. När jag läser igenom artikeln i DN med den så tilltalande rubriken om att stärka hyresrättens ställning blir jag inte oväntat besviken. Innehållet talar mest om det som ska vara gjort och om en utredning. Regeringen ska se över hur sådant som skattesystetmet/momsen kan justeras så att hyresrätten får likvärdiga villkor som bostadsrätt och egna hem. Till grund för översynen ligger de idéer som parterna på hyresmarknaden har presenterat.

Regeringen avfärdar alla tänkbara stimulanser för att öka byggandet av hyresrätter. Detta trots tidigare erfarenheter av att marknaden själv inte förmår prioritera den boendeformen. Genomförs förslagen från hyresgästerna, fastighetsägarna och SABO blir det förvisso något bättre. Men det vi ser är löften om en utredning. Inget mer.

Mer: - Jagvillhabostad.nu på facebook
- Barbros Bostadsblogg om lucka 20.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,