tisdag 7 december 2010

Huddinge kommuner stänger ner demokratiforum

Den längsta debatten under gårdagens långa fullmäktige blev alliansens förslag att stänga igen kommunens Demokratiforum. De lokala organen i kommundelarna som är ett av flera inslag i demokratin där kontakten ska hållas mellan folk och folkvalda. Den kanalen försvinner. "Något annat" ska ersätta. Om det enbart hade varit det här som allianspartierna gör hade det varit en sak. Men samma "gäng" dömer, trots ett delvist gensvar för oppositionens krav, ut satsningar i områden med lägre valdeltagande. Det verkar finnas en inställning att det är något objektivt och opåverkbart som göra att valdeltagandet i en del mer välbeställda kommundelar. Tre av valdistriktet gav i årets val ett valdeltagande under 50 procent. Det var också områden, som Flemingsberg och Vårby gård, där "alla visste" att så skulle bli fallet men man avstod från höga ambitioner om insatser för att informera om valet och öka tillgängligheten.

En av mina största invändningar mot det man gör är just att det sker innan man har andra lösningar på plats. Det har funnits bra saker med forumen men också saker som inte har fungerat. I det läget kan man välja utveckling eller avveckling och majoriteten väljer alltså det sistnämnda. Samtidigt ska en ny beredning ägna tid till att få fram alternativ. Fel turordning,

För egen del menar jag att det finns två perspektiv som saknades under gårdagsdebatten. Det ena är hur man ser på "kommunaliseringen" av det som delvis är uppgifter som ligger på partier och ungdomsförbund. När kommunen nu drar sig tillbaka lämnas fältet öppet för att partier ska kunna fylla det demokratiska underskott som uppkommer. Det är en viktig debatt som bland annat förs i Eskilstuna kommun just nu. Min erfarenhet är ändå att det sällan blir ett nettoplus i sådana avvägningar. Det borde gå att stärka partiernas roll parallellt, kanske till och med använda plattformen forum för att få igång också partiernas dialog med invånarna. Men ibland blir till och med det till en orimlighet när lokala forum ses som något "opolitiskt" och "Kommunen" upphöjs till det yppersta av demokratikvalitet.

Det andra
perspektivet är hur frånvarande de sociala medierna som kanal till väljarna fortfarande är. I debatten fanns väl en eller annan antydan om dessa men då mest i form av att "alla inte har dator". I stället borde alla partier ha högre ambitioner för att använda de kanaler för dialog och kommunikation som växt fram. Några exempel finns, som den facebookgrupp om Ett hållbart Huddinge som drivs av Jonas Frykman som är kommunala tjänsteman.

Oavsett det så har kommunen tagit steg tillbaka i stället för att gå framåt på demokratiområdet. Olyckligt.

Mer: Emil Högberg, Huddingeperspektiv,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,