tisdag 28 december 2010

Mitt i Huddinge 28/12-2010: demokrati, snö och hyreschock

Dagens Mitt i Huddinge har trillat ner i brevlådan. Som många andra tidningar är detta nummer en aning julhelgstunt. Insändarsidan har ett bidrag som jag gärna lyfter fram. Folke Tysk, S-politiker, tar upp de nedlagda demokratiforumen, som jag tidigare har tagit upp här på bloggen. Folke, som tidigare var ordförande för ett av forumen, kritiserar alliansen i Huddinge för försämra delaktigheten som kommunen i andra sammanhang talar så varmt för. Det kan inte sägas var någon storpolitik som man har ägnat sig åt. Men Folkes exempel visar att det är i hög grad konkreta frågor som huddingeborna har kunnat föra fram där en del också har blivit verklighet. Boulbana, ett övergångsställe i Sörskogen, belysning i Sjödalsparken och liknande. Konkret. Vardag. Saker som nu ska hanteras på ett annat sätt. Hur har väl kommunen ännu inte något svar på. När avvecklingen av forumen togs upp i fullmäktige hänvisade man till kommande idéer från en demokratiberedning som börjar jobba efter årsskiftet.

Som så många den här vintern har Bruce Siouffi i Snättringe snöproblem. Han bor på Myrmarksvägen och har noterat att kommunen har regler. I det här fallet innebär dessa att snöröjningen sker på andra sidan vägen men inte på hans egen sida. På den markplätt som kommunen äger - på den sidan, alltså  - växer snövallarna. Enligt gatucehfen är det ett politisk beslut som ligger bakom. "Det handlar om pengar". Jag inser att det är en högst berättigad begränsning i eländet. Vag jag minns gick just snöröjningen back 10 miljoner förra året. Men frågan är om det i en kommun med överskott ska behöva finnas ett ransoneringssystem för snöhögar.
 Huddinge kommun verkar ha missat. Den här gången är det de fristående förskolorna som inte har fått information i tid om nya hyresregler med lokalpeng i stället för hyran betald. Förskolorna accepterar det nya systemet men tycker förstås att man måste få tid att ställa om. När hyresnivåerna nu pressas upp finns två alternativ: uppsägningar av personal eller att ta in fler barn så att intäkterna ökar. "Politikerna beklagar" och menar att HUGE kommer att ge en rabatt samtidigt som man får hela januari på sig att skriva nya kontrakt.

Annars ett par nyheter till i veckans nummer: Kommunen har ännu inte avhyst de hemlösa som bor i husvagnar i Kungens kurva. Trots tidigare hot. Artikeln väcker frågan om hur vi ("samhälle" / kommunen) framöver kan bli mycket bättre på att bekämpa hemlösheten. I artikeln säger "Lasse" att han alltid haft bostad tidigare men efter att ha muckat från "kåken" var det kört. Samhället i stort verkar i alla fall i pratet ha förhoppningar om att människor "börjar om" efter ett straff. Så blir det ofta inte om inte bostadsplaneringen görs före utskrivning. För dem och för många andra som behöver bostaden som en fast punkt i tillvaron behöver kommunen göra mycket mer än att hota om avhysningar från husvagnsläger. Ordna bostäder, exempelvis. 

Laddningsstolpar för el-bilar har kommit till Huddinge. Viss kritik från Elbil Sveriges Tommy Engkvist som är kritisk till att kommunen har valt stolpar som kräver lång laddningstid. Ansvarig politiker, Tomas Hansson, Kd, menar att det mer är en markering för framtiden, för att få igång utvecklingen. Tre laddstolpar i dag: Huddinge, Skogås och Stuvsta.

Passivhus: En trevlig notis också, med rubriken "Barn ska värma upp förskolor". NCC kommer att bygga tre förskolor efter beställning av HUGE. Alla kommer att byggas så att värmeförsörjningen i huvudsak sker från de som vistas i lokalerna och från de apparater som används. Passivhus eller passivhusstandard som kommer att bidra till en välbehövlig energieffektivisering.


Tidigare Mitt i Huddinge-kommentarer.
- 21/12- 2010

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,