fredag 24 december 2010

En riktigt GOD JUL till alla önskar "...med rätt att tycka"

Julafton 2010. Jag vill önska alla läsare av denna blogg en riktigt GOD JUL. Ingen nämnd och ingen glömd. Dock skickar jag några särskilda cyber-hälsningar av låg litterär kvalitet till några särskilt utvalda med ett antal textrader som jag tycker passar:

...till ett tågansvarigt statsråd....
Räls och spår och växlar isar
efter tåget många kisar 
Kanske du till nästa år
upp på spåret tågen får
Chatis, ha en härlig dag
Firar hemma, gissar jag....
. . . . . . . . . . . . . .  . . . .  .


..till en PR-firma....
Svenska dirrar ville göra
TIllväxtsossar lite möra
Gick till byrå med små band
in i rörans moderland

Nu vi alla PRIME vill döma
Och en jul får ej oss glömma
Ha dock vila denna dag
Efter helgen vi tar tag
I en riktigt otäck sak . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . 


...till Socialdemokraterna...
Du det stoltaste parti
Ska väl inte nån sorti
ut från maktens hus nu göra
jag dig uppåt gärna föra
Ingen annan dig vill leda
så vi äntligen kan reda
Mitt namn nu till Berit far  
Ja, jag vill, jag kan, jag tar

. . . . . . . . . . . . . .  . . . .  .


..till ett främlingsfientligt gäng

Valet av er många bannar
även om ej Levi stannar

Han som trodde julen ratas
, nya svenskar skulle hatas.
Ut ur riksdan ni får tåga 
Nästa val er gren vi såga
Men om god jul jag vill hälsa

Och förhoppning om att frälsa 
Svenska folket för en tro
- mellan folk nu bygg en bro. 

...till ett statsministerpar...
Jag uppstämma vill min sång
till er båda på en gång
Efter firande och jul
blir det inte mera kul
Ökat motstånd ni får möta
och i nästa val får böta
Väljardomen kan bli kärv
men ta paus nu från ert värv
Ha en god jul och ett gott år

Hoppas jag av hjärtat ni får

Ja, sorry för eventuella nödmässigt tillgripna inslag i poesin.

Fler som julaftonsbloggar:
Martin Moberg, Fritt ur hjärtat, Alliansfritt, Hagalundssossen, Roger Jönsson, Johan Westerholm, Röda Berget, Peter Högberg, Carl Bildt, Ebba von Sydow, Federley, HAX; Karin Berg, Kristina Alexandersson,Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,