tisdag 21 december 2010

Revisionen tystas av den politiska ledningen

Efter landstingsfullmäktige skrev jag ett inlägg om ett förslag som plötsligt uppenbarade sig i landstingssalen: att spara en betydande del av landstingets revisorers pengar. Ett förslag direkt från landstingsledningen. Det vill säga bland annat de som ska vara föremål för revisorernas granskningsåtgärder. Frågan är nu återremitterad och kommer att behandlas efter årsskiftet.

Idag reagerar revisorsgruppen med kraft mot det tilltag som majoriteten i landstinget gör sig skyldiga till.
I förslaget till beslut framgår inte att detta skulle motsvara en nedskärning av
revisionens resurser med 12 miljoner kronor eller ca 33 %. En sådan besparing är inte möjlig att åstadkomma med helårseffekt för 2011 med tanke på uppsägningstider för såväl personal som lokaler. Utspelet kan knappast tolkas på annat sätt än att de landstingsråd, som vi är satta att granska, vill tysta revisionen.
 Okey, att många av oss nu får jul-och nyårsledigt.  Men det här är viktigt och kanske inte bara en "trist, formell sak om siffror" som man möjligen tror. Revisorerna ger viktiga underlag där de belyser brister i vården och brister i styrningen. Ska vård och kollektivtrafiken utvecklas är också landstingsrevisorerna viktiga. De företräder de folkvalda och är direkt utsedda av landstingsfullmäktige, inte av landstingsledningen.

Slaget mot den viktiga granskningen av landstingets verksamheter som nu hotar finns det all anledning att återkomma till, kanske till och med före julgranen ska slängas ut.


Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,