tisdag 2 mars 2010

Avdraget - det Heliga Avdraget

Kommunerna där avdraget är vanligast:
Kommun:Invånare:Antal personer med skattereduktion:Andel:
Danderyd3207715284,76%
Lidingö4409214803,36%
Höganäs247548043,25%
Lomma204606042,95%
Täby6331517022,69%
Vellinge334388362,50%
Sollentuna6351115572,45%
Nacka8734618812,15%
Vaxholm108931931,77%
Kungsbacka7339912881,75%
avdraget för hushållsnära tjänster - populärast i dessa kommuner.

Mina
två morgontidningars ledarsidor verkar i dag uppfyllda av engagemang kring Avdraget. I övrigt berättar de om låg tillväxt i landet Sverige. Den lägsta sedan kriget, trots jobbskatteavdrag och en regering som vann valet 2006 på att få fart på hjulen. SvD fortsätter i papperstidningen sin viktiga artikelserie om den rekordhöga arbetslösheten bland unga. Samma rubriker ges inte idag till de sjuka men utförsäkrade som togs upp igår, även om Expressen och Aftonbladet följer upp. Ändå något som borde uppmärksammas också av de politiska skribenterna. Icke när Avdraget är på dagordningen.

DN:s ledare kör den märkliga "de är dumma mot Maud"-vinklingen. Att Sahlin inte valde en debatt i Agenda antyds vara förolämpning. Men som sagt. Om Maud är statsministerkandidat så...Annars har DN en poäng att det är ibland i politiken är lättare att förhålla sig negativ till något som inte finns. På samma sätt som Reinfeldt förr lovade att ta bort värnskatten men inte gör det, är det en sak att diskutera något "icke verkligt" och ibland annat när det väl är etablerat. Man kan fundera över hur debatten tas emot i väljarnas huvuden. Just det att väldigt få är så där handgripligen berörda och trots avdraget fortsätter städa själva.

Skatteparadiset Sverige - om man ser DI:s rubrik - behöver fler avdrag, alltså. Jag blir mer och mer skeptisk ju mer de borgerliga argumenterar. Avsaknaden av perspektiv är total. Att vända och vrida på ord har inga bortre gränser när Avdraget försvaras. Läs till exempel Svenska dagbladet som talar om att frånvaron av det helga Avdraget är att "behovspröva marknaden".

Jag förstår ändå engagemanget. Det är enande. Det gömmer hela debatten om hur det blev med löften om jobben. Det hindrar kanske debatter om hur det blir med pengarna till kommunerna. Och inte minst är det en fråga som griper tag i och får rejält fäste i hjärteroten hos valarbetarna. Ett Avdrag på skatten är alltid ett Avdrag på skatten. Det sporrar.

Vilket
är väljarnas viktiga vägval den 19 september? Är det Avdraget som ska bära Sveriges framtid? Eller finns måhända större och långt viktigare perspektiv där väljarna önskar besked? Det kommer säkert på ledarsidorna någon morgon.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2 kommentarer:

Sven Tycker sa...

Svenska Dagbladet skriver i dag "Behovspröva inte bort en blomstrande bransch". Egentligen är det underligt att de främsta förespråkarna för skattesubventioneringen av de Höginkomstnära tjänsterna är just de som normalt hävdar att skattesubventioner måste begränsas. Om en verksamhet inte överlever utan skattesubventioner så är inte behovet tillräckligt stort. Om nu branschen med Hushållsnära tjänster är så blomstrande så måste den väl ändå kunna överleva utan skattepengarna?skattesubventioner?

Kent K. sa...

Intressant det här, en ny rapport som Almega säger sig tagit fram tillsammans med SCB visar det här: Nästan tre fjärdedelar - 71 procent - av de som utnyttjar Rut-avdraget är låg- eller medelinkomsttagare. Det visar nya siffror från SCB och Almega. Under 2008 beviljades 92.465 personer skattereduktion för hushållsnära tjänster. 24,2 procent av dessa var låginkomsttagare och 46,6 procent medelinkomsstagare. Höginkomsttagarna utgör dock en procentuellt lägre del av befolkningen, vilket betyder att de därmed får en högre representationen i förhållande till andra grupper. Statistiken gäller fördelningen för inkomståret 2008. Det var innan den nya fakturamodellen infördes och skattelättnaden fortfarande kom först med deklarationen. Spridningen bland befolkningen tror Lindberg har ökat ännu mer sedan dess. -Jag tror att det framförallt är bland barnfamiljer det ökar, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega. Det ligger enligt Almega bakom den missvisande bild av att det framförallt skulle vara höginkomsttagare som köpte hushållsnära tjänster."
Här en ren SCB rapport för samma år: Pressmeddelande från SCB 2010-02-11 09:30 Nr 2010:27 Skatter och taxerade inkomster 2008: Hushållsnära tjänster ökade i popularitet 92 000 personer fick skattereduktion för hushållsnära tjänster 2008. Det är dubbelt så många som 2007. Det totala beloppet som skatterna reducerades med ökade ännu mer, från 120 miljoner till 440 miljoner kronor. Ökningen förklaras till stor del av att möjligheten till skattereduktion infördes den 1 juli 2007 och således gällt halva år 2007 och hela 2008. Det är mycket ovanligt med hushållsnära tjänster bland personer med låg inkomst. Halva befolkningen (20 år och äldre) hade 2008 en årsinkomst under 200 000 kronor. Av dem var det endast 6 promille som hade denna skattereduktion. Bland de fem procent av befolkningen som hade över en halv miljon i årsinkomst var det däremot betydligt vanligare. Drygt sju procent av dem hade skattereduktion för hushållsnära tjänster. Det är stora skillnader mellan kommunerna. I kommuner med många höginkomsttagare är det betydligt större andel som har hushållsnära tjänster. I Danderyd var det 6,6 procent och i Lidingö 4,5 procent. I kommunerna Filipstad, Storuman och Åsele var det bara en promille som hade skattereduktion för hushållsnära tjänster 2008. Varför skiljer sig dessa rapporter på så många punkter? Eller är det Almega som tolkar rapporten på sitt eget lilla vis? Är det är ännu ett försök att dribbla med siffror som Alliansen utvecklat till en konstart?