fredag 26 mars 2010

Det verkar som borgarnas politik har stöd av färre

Det är onekligen ett högt tonläge som de borgerliga håller, väl understödda av sina tidningsledare. Dagens SvD-ledare tar som så ofta upp skatterna. Och som alltid utan att göra det i relation till vad skatter ska användas till. Välfärden till exempel, som ju är förklaringen till de rödgrönas tal om vissa skattehöjningar.

Ser en skrivning i ett underlag till veckans sjukvårdsnämnd:
De ekonomiska förutsättningarna för HSN 2011 är mycket strama. Det ekonomiska ökningsutrymmet 2011 enligt landstingsfullmäktiges beslut i budget 2010 uppgår till 1,0 procent att jämföra med faktisk kostnadsökning 2009 på 5,1 procent och budgeterat ökningsutrymme 2010 på 3,2 procent.
Ska vårdens kvalitet kunna hållas kräver resurser för att möta ökade behov. Oavsett om de resurstillskotten sker genom ökade statsbidrag eller genom ökad skattekraft / skattehöjningar i landstingen. På samma sätt är det med äldreomsorgen, skolan, förskolan och annan verksamhet. På samma sätt också om man vill att sjuka och arbetslösa ska ha rimlig trygghet i den situation de hamnar, oaktat att borgarna hånar det som "bidragspolitik".

Opinionen ser fortsatt bra ut för de rödgröna. I går skrev Aftonbladet att de borgerliga faktiskt inte haft majoritet sen valet. Idag en ny mätning i DN. 33,7 är för dåligt för (S) och vi måste lyfta. (M) verkar vara på väg i vanlig riktning att aldrig klara att hålla höga opinionstal. 49.1 mot 44,5 mellan blocken.  AB skriver (igen)
De rödgröna partierna har fortsatt övertag och skulle få egen majoritet om det var val till riksdagen i dag
Och omvänt: det är färre som ger stöd till borgarnas politik och fler till de rödgrönas. Sd är nu under spärren.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,