onsdag 10 mars 2010

Satsa på barn eller batong?

Det är ganska befriande att läsa Carin Götblads inlägg om hur de unga (män) som riskerar att hamna i kriminialitet bäst ska mötas på ett tidigt skede. Götblad är inte bara länspolismästare utan också regeringsutredare. Genom artikeln bidrar hon till att debatten vrids från det ensidiga batongviftandet som en del står för till ett djupare, mer kunskapsbaserat och, gissar jag, betydligt framgångsrikare arbetssätt för att möta brottsligheten tidigt än hårdare straff och polisräkning.

Att vi ska ha fler poliser som också får jobba som poliser och inte som administratörer är viktigt. Men just synsättet att jobba tillsammans med andra, jobba förebyggande och reagera tidigt på individnivå är en välkommen utveckling. I Huddinge kommun har synsättet, som jag tolkar det, funnits med i projektet Samkraft som nu blivit en del av den ordinarie verksamheten. Utöver arbetssättet finns ett stort värde i att man där har prövat att också "räkna hem" förebyggande arbete genom socioekonomiska bokslut.

Jag minns att Reinfeldt själv, moderatledaren, lyfte fram fritidsgårdar som viktiga förebyggande delar i samhällets satsningar mot brott när budgeten för 2010 presenterades. Även om det synsättet ligger mer i linje med det förebyggande synsättet i Götblads artikel än det man kan uttolka av en del debattinlägg. Jag har fått bilden att justitieministerns vanligaste ord är "hårdare straff" oavsett vad saken gäller, ett buskap som alltid får stöd av (fp) och Björklund. Där saknas ofta det där kravet på att metoderna med vetenskaplighet ska fungera.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Ja,det är bättre att ta till vetenskapliga metoder för att förhindra att grabbar hamnar i destruktiva cirklar och tillslut i kriminalitet än vifta med batonger. Läste för en tid sedan om ett lyckat projekt där socialtjänsten och föräldrar i bostadsområden som haft problem med "grabbarna" gick ut och pratade och jobbade ihop med grabbarna för att förbättra miljön - vilket tydligen gav bättre resultat än andra metoder. Killarna såg upp till föräldrarepresentanterna och lyssnade, säkert glada att föräldrar från bostadsområdet engagerade sig. Tyvärr kommer jag inte ihåg var projektet tog plats och jag har skickat iväg tidningen i papperssamlingen./gt

Anonym sa...

Tilägg. Det jag skulle skriva, var ju just att det kan vara det här SAMKRAFT som du länkat till som jag läst om. Verkar seriöst. /gt

Sivan sa...

Jag tror på fritidsgårdar. Ungarna skall ha mys och känna förtroende och någon som tycker att dom är bra.
Hade vi många gårdar ja kanske 1000 eller många så vore problemet löst.
Doften av nybakade bullar och saft kan få viken gangster som helst att stråla.

Mike sa...

MEr spel på gårdarna, datanätverk, sommarkollon genom gårdarna.
Mer jobb, mindre betyg.
Mindre poliser.

Sittande regering har ju tydligt visat i vart deras prioriteringar ligger förvandlat sverige till ett fint liten polisstat.

Mäniskor har inget förtroende längre för stat.

Man har sig själv och skylla när man inte stävjar trolöshet mot huvudman hårdare .