söndag 14 mars 2010

Maud Olofsson i riskfylld utmaning av Maria Wetterstrand

Maud Olofsson har inte lyckats slita upp sitt centerparti från den så skräckinjagande spärren till riksdagen. Tidigare har centerledaren och bloggaren försökt profilera sig genom att utmana Mona Sahlin. Olofsson verkar nu har insett de informella reglerna i politiken och gör nu i stället försök att utmana Maria Wetterstrand. Olofsson är skarp i angreppet:
Miljöpartiet vill nu frånta människor rätten att bestämma själva i välfärden, införa socialistiska kontrollmekanismer i friskolorna och chockhöja inkomstskatter för vanligt folk och företag.
SvD-ledaren bistår inte oväntat med stöd till denna ganska nedsättande beskrivning av Mp, som förstås handlar om valtaktik från de borgerliga sida. Sofia Arkelsten hakar på.

Idag
utmanar alltså Olofsson den kanske starkast lysande politiska stjärnan på den svenska politiska himlen. De rödgröna leder i opinionen och har inte minst med Maria Wetterstrands lyskraft stor chans att peta Reinfeldts regering. I det perspektivet kan man förstå bakgrunden till dagens utspel. Utgångsläget gör väl att Olofsson tar stora risker för sin egen del när hon vill få väljarna att jämföra henne och hennes parti med Maria Wetterstrand och Mp.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jag och cirka 50% till har alltid röstat borgerligt. Jag vill ha tillbaks skatterna. Jag har råd att betala det. Jag vill få ett slut på att se utslagna och sjuka människor. Jag vill ha tillbaka mitt folkhem. Jag delar gärna med mig. Jag vill vara rättvis och solidarisk. Det tycker jag man bör vara, om man har det bättre än många andra stackare. Och det har jag och många fler med mig.

Anonym sa...

Saxat från miljöpartiets partiprogram: ”Den ojämställdhet vi ser i samhället i dag, där mannen är strukturellt överordnad kvinnan, beror bland annat på konstruerade könsnormer. Feminism betyder att vi insett samhällets rådande könsmaktsordning, och att vi vill förändra den.”

Miljöpartiet ansluter sig därmed till den radikala feminismen – en antiintellektuell rörelse som baserar sin ideologi på en felaktig verklighetsuppfattning under en förment ”vetenskaplig” flagga – genus ”vetenskapen”. Tyvärr är genusveteknskapen grundat på kännslomässiga resultat och inte objektiv forskning. Feminismen i denna tappning är sålunda antiintellektuell och därmed också farlig. Historien har visat att sådant lätt slutar i katastrof.

Razmatazuz sa...

Exakt var finner Olofsson stöd för att MP vill höja inkomstbeskattningen? Detta är något som Mp inte alls vill. Det enda man är intresserade av är Grön Skatteväxling dvs. att inkomstbeskattningen hålls låg, men beskattning på miljöfarlig och icke miljövänlig verksamhet höjs. Oerhört obegåvat utspel av Olofsson. Dessutom kommer hon vinna exakt noll röster på det.

Maria sa...

Razmatazuz,
De rödgröna, vilket inkluderar mp, vill ta bort alliansens jobbskatteavdrag. Det är en höjning av inkomstbeskattningen, särskilt i lägre inkomstlägen. Mp har gått från grön skatteväxling till röd skattechock.

Razmatazuz sa...

@ Maria:
Att ta bort jobbskatteavdraget i nuvarande form innebär INTE att skatterna skall höjas för alla till att börja med. Det de Rödgröna vill ha är en bättre fördelningspolitik där inte skattelättnader för förmögna och höginkomsttagare ingår. Det handlar om en bättre fördelningspolitik helt enkelt där mer pengar går tillbaka till låginkomsttagare i form av bättre sjukvård, skola, omsorg och dessutom mer kvar i plånboken. Om det råkar vara så att låg- och medelinkomsttagare får en något högre skatt är det inte något dessa människor kommer märka nämnvärt. Precis på samma sätt som få människor har märkt av skattelättnaderna idag eftersom dessa pengar gått till att täcka igen håligheter i ekonomin som inte det offentliga velat täcka. Högre A-kasseavgifter, högre Fackavgifter etc. De enda som tjänar på dagens politik är de rika och det är inte särskilt svår matematik att räkna ut detta faktum. Vill man förneka så kan man ju få göra det, mig kommer du aldrig övertyga i alla fall. :)