söndag 7 mars 2010

Agenda: Ett brev betyder så mycket?

Ingen människa i vårt land ska behöva drabbas av hatbrott, större eller mindre, därför att man har en viss tro, en viss politisk uppfattning, sexuell läggning eller annat. Självklart för de flesta av oss. Det var kanske därför en lite märklig debatt i kvällens Agenda. Inte ett dugg märkligt att politiker engagerar sig, skriver brev eller ens träffas i Agenda. Det är väl just ordet "debatt" som jag reagerar emot i sammanhanget. Det finns förstås i Sverige en total enighet kring detta-.

Eller?

Den som hörde Göran Hägglund inleda i Agenda hörde många ord med garantier att det inte alls fanns några avsikter att just slå mot (S) som parti. Det var Malmös ledare Reepalu som uttalat sig märkligt. (Något som Sahlin också instämde i)

Men varför känner sig Kd-ledaren behov av att i brevet fråga Sahlin följande:
- Har inte varje person, oavsett bakgrund, rätt att slippa blir trakasserad och förföljd?
Jo.

Men har alltså Kd-ledaren vissa aningar om att frågan måste klaras ut av Sahlin? Skulle det således kunna misstänkas att socialdemokrater har den omvända inställningen? Eftersom frågan ställs? Att varje person har inte rätt att slippa bli trakasserad och förföljd??

Ulf Bjereld har uppdaterat sin postning i frågan. Med rätta gissar han att Hägglund kan få äta upp antydan att Reepalus avsikter har varit att vinna muslimska röster i valet. Dvs: som jag tolkar det: genom att antyda eller direkt anklaga S-företrädaren för att supporta hatbrott. Där kommer förstås debatten att gå vidare för det behövs klargöranden.

Även vi som, precis som många israeler i dag, har en stenhård kritik mot israels politik gentemot palestinierna, kan, bör och måste förstås ha samma stenhårda motstånd mot att judar utsetts för vare sig hatbrott, mobbning i skolor eller annat. Det borde inte vara någon som helst motsättning i detta.

Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

1 kommentar:

markusketolainen sa...

Jag antar att de som filmas efter 1:35 inte är araber och troligtvis muslimer?

http://www.youtube.com/watch?v=GqZtJlG3zso