tisdag 2 februari 2010

Varannan väljare ger rösten till de rödgröna - Reinfeldts sifferlek gör inte saken bättre

När Reinfeldt "räknade 100.000 fel" på sysselsättningen var det det sista han nu behövde. Fadäsen som gör att moderatledaren riskerar sin trovärdighet i det som är en av väljarnas viktigaste frågor, följs idag upp av det Aftonbladet kallar "skräcksiffror". Jag bloggade tidigare idag om mätningen från United Mindes som ger alliansen under 40 procent och egen majoritet för de rödgröna. Som Lena Mellin så riktigt påpekar: varannan väljare stödjer i dag de rödgröna.

Idag har Reinfeldts siffermisstag, om det nu var ett misstag, följts av flera inlägg. Thomas Östros skriver på Newsmill. Och visst blir det lite av ödets ironi när man läser inledningen:
De arbetslösa har blivit 100 000 fler på ett år och ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa.
Kanske har moderatledaren förväxlat siffrorna. Men egentligen måste helt enkelt jobbsiffrorna sitta i ryggmärgen: det var frågan som gav Reinfeldt det mandat har har att leda Sverige. Visst kan man reagera över att några av oss bloggare var mer uppmärksamma än regeringskansliet och mer än statsministern själv. Min egen sifferkänsla, ska erkännas, ligger väl i nivå med statsministerns och i mitt inlägg om debatten blev det bara ett krasst noterande:
Reinfeldt talar nu om en ökning av "sysselsättningen" som förstås påverkas av hur många som tillkommit till arbetskraften. Men inget svar om utanförskap och jobb.
Som Johan Ulvenlöv så riktigt påpekar var Viktor Tullgren mer uppmärksam.


Fler som bloggar: 
- Karin Bergh om att vi kan bättre...
- Alliansfritt Sverige som ger en liten saklig replik till de borgerliga bloggare som nu (efter ett PM?) försöker korrigera Reinfeldts siffermisstag...
- Annarkia skriver mer om trevliga mätningar...
- Maria Ferm sammanfattar kort två fel från två ministrar på två dagar...
- Stefan Wikén funderar över lögnen som strategi...
- Lindahls blogg reagerar också över Reinfeldts siffror..
- Ett hjärta rött som i ett bra inlägg går igenom allianscitat, visar hur väljarna har reagerat men också hur de mest högerpositionerade gör uttalanden mot regeringen...

- Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

3 kommentarer:

annarkia sa...

Varannan väljare, 50% väljer de rödgröna. Det är en pekpinne som heter duga det. :)

Peter Andersson sa...

:-) Ja, jag tyckte det var så talande..och bildligt väldigt vackert

Anonym sa...

Hejsan Peter.

Jag sitter och kollar på begreppet "Sysselsättning" i statistisk mening.

Jag undrar om sjukskrivna som skickats till arbetsförmedlingen räknas in i siffran sysselsatta statistiskt sätt.

Jag funderar på det efter att jag läst defintionen av sysselsättning.

Sysselsatta
I gruppen sysselsatta ingår:
1) personer som under referensveckan utförde något arbete (minst 1 timme) antingen
som avlönade arbetstagare eller egna företagare (inklusive fria yrkesutövare) samt
oavlönade medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan familjemedlem som
han/hon bor tillsammans med (= sysselsatta, i arbete).
2) personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade anställning eller
arbete som medhjälpande familjemedlem eller egen företagare (inklusive fria yrkes-
utövare) och var tillfälligt frånvarande (hela referensveckan). Orsak till frånvaron kan vara
sjukdom, semester, tjänstledighet (t ex för vård av barn eller för studier), värnplikts-
tjänstgöring, arbetskonflikt eller ledighet av annan anledning, oavsett om frånvaron varit
betald eller inte (=sysselsatta, frånvarande från arbetet).
Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas som sysselsatta,
t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av näringsverksamhet eller anställning med
lönebidrag eller anställningsstöd.
Anställda består av fast anställda och tidsbegränsat anställda. Med fast anställda menas
tillsvidareanställda personer. Tidsbegränsat anställda omfattar personer med anställningsstöd
eller säsongsarbete, provanställning, objekts-/projektsanställning samt övriga former av
tillfälliga arbeten.
Undersysselsatta omfattar personer som av arbetsmarknadsskäl arbetar mindre än de skulle vilja
göra.