torsdag 5 mars 2009

Obama-varning till Sverige

Läser i DN att Barack Obama har rivstartat också på vårdens område. Ett av de första besluten innebar att 3,5 miljoner barn som tidigare stått utanför sjukvården också fick rätt till vård. Nu tar han initiativ för att möta den stora utmaningen: att förändra ett system som kostar så mycket av nationens samlade tillgångar och samtidigt tillåter så många, 47 miljoner, att vara utkastade från rätten till vård.

För en tid sen bloggade jag om försäkringsbolaget Trygg Hansa som oroligt hade fäst sig i en mening i en artikel av Filippa Reinfeldt: "vården skulle också framöver vara skattefinansierad" vad budskapet. Nu är ju som ofta retoriken en och den förda politiken en helt annat. Det är nu som vården i Sverige öppnas för att göra business. Det är nu som dörrar till vård börjar stängas
om man inte betalat privat försäkring och det är nu vården börjar segregeras. Mest i Stockholms läns landsting. Allt detta riskerar att leda till just den utveckling som Barack Obama tar itu med i USA. Eller som artikeln uttrycker:

I USA har arbetsgivarna och försäkringsbolagen huvudansvaret för medborgarnas sjukvårdsförsäkring, ett system som visat sig vara dyrt och ineffektivt.
Man frågar sig hur långt de svenska moderaterna kommer att låta detta gå. Eller lär man sig och lyssnar man till de som vet att vården inte med självklarhet fördelas efter behov utan blir utbudsstyrd. Vi ser det i Stockholm redan nu efter vårdvalet där det som kunde varit egenvård hemma ibland blir ett vårdbesök enbart därför att vårdenheten behöver pengarna. Vi ser det på vart de privata specialisterna vill etablera sig där en otrolig täthet finns i mer välbärgade delar av Stockholms län och omvänt: knappt alls där människor har som störst behov.

Det som händer i USA borde lärt oss en läxa. Men tvärtom. Vinner högern i Europa valet den 7 juni går sannolikt kommissionens förslag om patientrörlighet igenom. I det förslaget saknas möjligheter för det land som betalar att förhandspröva. Vård efter behov riskerar att urholkas och i stället handla om plånbokens tjocklek. (hör Åsa Westlund om detta i radio.)

Utvecklingen i USA och Barack Obamas åtgärder för att komma tillrätta med den absurda vårdmodellen kan stå som en illröd varningssignal för de som gärna vill pröva samma villospår.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,