onsdag 25 mars 2009

Hur mycket får en ideologi kosta?

Dagens DN debatt från LR är viktig. Det finns hos svenska folket en grundmurad klokskap. Ett uttryck för det är att många säger ja till valfrihet i exempelvis skolan. Men man är inte beredd att låta driftsformen gå före kvalitet. Man accepterar inte att skattepengarna slösas bort på orimliga vinster till ägarna. I Förskolenämnden i Huddinge har vi nu ett ärende som illustrerar hur snett det kan gå när ideologin om privatiseringar tillåts komma före sunt förnuft, god kvalitet och hushållning med skattepengar.

I en kommun som har ett par hundra barn i förskolekö betyder varje ny avdelning oerhört mycket för barn och föräldrar. En ny förskola var planerad till det nya området Västra Balingsnäs i Huddinge. Men den borgerliga majoriteten ville ändra planeringsmodellen: i stället för att som vanligt använda det egna fastighetsbolagets kompetens på området skulle privatiseringen finnas med redan från byggstart. Därför ändrades förutsättningarna och bygget gick ut på anbudstävlan, enligt beslut i början av maj förra året. Anbudstiden gick ut i november och nu, nära ett år efter utsändning ser vi att endast ett anbud kommit in. Pysslingen. Vår förvaltning föreslår dock att detta inte antas. Det är för dyrt i jämförelse med vad det kommunala företaget Huge skulle greja projektet för.

Det här påminner om den upphandling borgarna gjorde av närakuten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Då ett halvårs försening enbart av det skälet att landstinget INTE skulle driva verksamheten. I Huddinge har utbyggnad av en förskola drabbats av samma öde, när beslut om viktig service till barnfamiljerna blir föremål för ideologiska experiment. Dumt, bara dumt!

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej!

Socialdemokraterna har i flera kommuner aktivt deltagit i beslut som gynnar privat vinstmaximering med skattepengar, flytt av skattemedel mellan kommuner och dränering av resurser från kommunala skolor. Se på Västerås och utförsäljningen av vuxenutbildningen och Sfi. Är det socialdemokratisk politik? Jag tror det tills motsatsen är bevisad. Men kanske ABF och folkrörelsen vill ha del av kakan?