tisdag 10 mars 2009

Klimatarbete med förhinder

Tre statsråd presenterar idag på DN debatt innehållet i regeringens kommande klimatprop. Det verkar vara koncentration till skattesidan, att med så kallade ekonomiska styrmedel minska utsläppen. Jag ska med stor nyfikenhet följa analyserna av förslagen. Men för mig verkar förslagen vara invävda med en rad reservationer. Mest oroväckande är ju det som varit utgångspunkten för hela klimatarbetet för regeringen. "Sverige ska göra lite - alla andra göra mycket, inte minst u-länder. Och Det vi gör ska kosta så lite som möjligt". Den utgångspunkten markerar också i artikeln med att
Sverige står dock bara för 0,2 procent av världens samlade utsläpp av växthusgaser. Resultat i klimatpolitiken kan bara nås om vi kombinerar trovärdiga nationella åtgärder med gemensamma åtgärder på internationell nivå
Det verkar som att regeringen kombinerar skattelättnader och skärpningar med kompensationer. Det motiveras med att
Takten och tidpunkten för en skärpning måste dock präglas av den kraftiga konjunkturnedgång vi nu upplever så att hushåll och företag får tid att anpassa sig. Frågor som rör jobben och villkoren för viktiga näringsgrenar måste väga tungt och förändringarna ske varsamt och stegvis. Inriktningen bör vara att framtida skattehöjningar på energi- och miljöområdena för företag och hushåll balanseras av motsvarande skattelättnader
Den angivna anpassningstakten står i bjärt kontrast till behovet sett ur ett miljöperspektiv. Eller som miljömålsrådets senaste uppföljningsrapport av miljömålsarbetet hette: Miljömålen - nu är det bråttom." Tyvärr agerar regeringen på andra områden emot den utveckling man säger sig stå för i klimatproppen. Skarpast syns det i de diskussioner om stockholmsregionens infrastruktur som nu pågår. Inriktningen är här att projekt till nya vägar släpps fram, om dock med krav på regional och kommunal medfinansiering i många fall, medan investeringarna i den minst lika viktiga kollektivtrafiken skjuts in i en dimmig framtid. (läs mer hos Lasse Dahlberg) Det duger inte om klimatarbetet också framöver ska bli framgångsrikt. Det duger inte heller om Sverige med trovärdighet ska kunna leda EU;s miljöarbete under det kommande ordförandeskapet.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Har på fullt allvar funderat i att sluta arbeta helt och sjukskriva mig pga ryggvärk med tusentals läkarebesök och försäkringskassesamtal när en enda höjning till på drivmedel för min del är den sista.Nu ska staten få betala för mig som jag har betalat staten i många år.

Frida