söndag 8 mars 2009

Jan Björklunds F-betyg i regeringsduglighet

En riktig jobbkris med ett regn av varsel, ökat bidragsberoende och växande utanförskap. Larmrapporter om dramatiska försämringar av resurserna till vård och skola. Röda siffror i räkenskaperna hos stat, kommuner och landsting. Och samtidigt: ett första reformutspel av Jan Björklund (fp) inför valet 2010. Förslaget om att utvidga "pigavdraget" för hushållsnära tjänster som i sitt första steg kostade tre miljarder får direkt mothugg inom alliansen.
Svd skriver:

Kristdemokraternas familjepolitiska talesperson Emma Henriksson vill istället ha en särskild satsning på ensamstående med barn:

–Spontant kan jag känna att allt som underlättar för barnfamiljer är bra. Men om jag hade en påse pengar är inte det här det förslaget jag skulle satsa dem på

S-V-Mp:s företrädare skriver på Newmill om den kvinnofientliga politik som den borgerliga regeringen för.

Efter att regeringen Reinfeldt presenterat vårdnadsbidraget, subventionerade hushållsnära tjänster och en liten bonus tycks regeringen lämna jämställdheten till människor att lösa på egen hand. Strukturella problem ignoreras. En granskning av vad den borgerliga regeringen gjort de senaste två och ett halvt åren visar tvärtom att de genomfört förslag på förslag som försämrar möjligheterna till jämställdhet mellan könen.De stora jobbskattesänkningar som regeringen nu lånar till går till största delen till män.

I sak kan man rikta kritik mot bidragstänkandet, kvinnofällan och det märkliga i att avdrag på skatten ses som nån form av fri nyttighet som inte behöver prioriteras och ställas mot annat. I sak kan man kräva mycket bättre belägg för J. Björklunds tes att skatteavdrag per definition ger fler jobb. "The big picture" är dock lika viktig: är de borgerliga partierna inklusive folkpartiet och Jan Björklund trovärdiga som regeringsbildare i en svår tid för Sverige? Det vanliga "överbudandet" inom de borgerliga partierna tycks nu har börjat på allvar. Inget om jobbkris. Inget om välfärdshotet. Bara nya bidrag omdöpta till avdrag. Den inriktningen ger F-betyg i regeringsduglighet.

läs mer på HBT-sossen.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,