söndag 22 mars 2009

(S)karpa förslag för fler jobb - Huddinge

Huddinge: I Huddinge lade Socialdemokraterna tillsammans med V och Mp nyligen en motion med förslag för att möta den ökande arbetslösheten. Några punkter ur förslagen.

- Vi vill tidigarelägga investeringar för att få igång hjulen igen.
- Vi vill rusta upp och energieffektivisera bostäder men också bygga nytt - även hyresrätter som vanligt folk har råd med.
- Vi vill investera i vår fysiska närmiljö så att våra medborgare känner sig trygga, att sätta upp belysning vid mörka gångstråk, slyröjning, områdesstädning etc.
- Vi föreslår uppsägningsstopp i kommunen. För att kunna behålla en god kvalitet i skola, vård och omsorg i kommunen bör vi inte säga upp personal i detta läge.
- För att kunna garantera såväl välfärdens kvalitet som ett uppsägningsstopp behöver Huddinge i likhet med övriga kommuner tillskott av statsbidrag.


Läs hela motionen här.
Bakgrunden till blogginlägget: läs här
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,