torsdag 8 oktober 2009

Mycket svagt mandat för Reinfelds sänkta skatter

Jag har ruskigt svårt att tänka mig att det vanligast ämnet i klagobrevsskörden till statsministern är att skatterna har sänkts. Så fungerar nog inte vi människor. Kan tänka mig en del som invänder mot den totala utmönstringen av "f ö r d e l n i n g s p o l i t i k " som fanns förr. Men att enskilda skriver brev i klagan om detta betvivlar jag.

Det utesluter inte att svenska väljare kan skilja på det privata och det som man tar ställning till när man röstar. Kanske det är en förklaring till att det "lyckorus" över alliansen som sägs ha drabbat de rödgröna väljarna i dagens tidningar inte får genomslag när väljarna anger bästa parti. Reinfeldts allians är efter.

När mandatperioden ska summeras och på valdagen utvärderas av väljarna kommer de att skilja på såväl politik och person som privat och "samhälleligt". Det bör oroa alliansens valarbetare.

När det är glädje hos folket tolereras kanske avvikelser från den utlovade politiken. Den som studerar hur mandatet ser ut i väljarnas ögon har ohyggligt svårt i valforskningen att få stöd för teorin om stora omfattande skattesänkningar.

Svenska folket valde 2006 "sin" regering i ett val där några frågor hade särskild tyngd. Till de frågorna hörde inte skatterna. Jobben var som bekant viktigast (35 %) därefter välfärd/sjukvård (32), utbildning 24, pensioner/äldrevård (21)...skatter (15)

Moderaterna är i väljarnas ögon "skattepartiet". Men även moderata väljare satte sysselsättningen högre än skatter. Och som lite kuriosa noterar jag att det val där skatter varit som mest betydelsefulla för moderata väljare blev det totalkrasch. 1994.

Av centerpartiets väljare sa lika stor andel som S-väljarna, 11 %, att skatter var viktigt för ställningstagandet. Kanske just därför som Centern egentligen inte ville ha det fjärde och 10 miljarder dyra steget skattesänkarnojan.

Här kommer något viktigt. En kompakt majoritet av väljarna angav som synes att deras viktigaste frågor handlade om närapå hundraprocentigt skattefinansierade verksamheter.

Här är förstås det tänk som Johanna Graf så klok bloggar om igen viktigt. Det är inget självändamål med en viss skattesats, vare sig hög eller låg. Börja i våra drömmar, vart vi vill. Vilka är hindren, samhällproblemen? Vad krävs av skatter för att ordna till detta? Och när vi gjort det ska vi möjligen också ställa sig frågan om hur fördelningen av såväl bördor som "nyttigheter" ska fördelas.

En av torsdagens hetades frågor blev DN:s och senare också andra mediers obegripliga sätt att upplåta sina tidningssidor till riktigt usla journalistiska produktioner. Om detta har många bloggat. Det sägs här att just de sänka skatterna är förklaringen till yran. Jag tvivlar.

Fler bloggar om detta
:

- Kent Persson: "Vanligt folk gillar skattesänkningar".
- Johan Ulvenlöv: "Måste man ljuga som respondent i en undersökning..."
- Kulturbloggen: Har ledarredaktionen tagit över rubriksättningen på nyhetsplats.."
- Anna Vikström: "DN vrider till det".
- Robert Noord: "DN, gör om och gör rätt"
- Fler länkar på mitt förra inlägg.
- Nya inlägg från progressiva bloggare på NetRoots.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

scaber nestor sa...

Ville bara tuta in och säga grattis till förstaplatsen över länkade bloggar på bloggportalen.
Välförtjänt.