måndag 12 oktober 2009

Kan ett kösamhälle beskrivas som balanserat?

Ikväll har fullmäktige i Huddinge sammanträde. Har tillsammans med en kollega en interpellation om bostadsbyggandet i Huddinge kommun. Bakgrunden är ganska märklig. Huddinge kommun växer. Fler flyttar in. Ungdomar vill flytta hemifrån. Men köerna är långa till en bostad man rimligen kan ha råd med.

Ändå svarar kommunen att läget är "balans" när man rapporterar till Boverkets bostadsmarknadsenkät. En sökning på bostadsförmedlingen visar fem lediga lägenheter i hela Huddinge. Samtidigt står sådär 250 000 i kö i den gemensamma förmedlingen tillsammans med Stockholms stad.

I interpellationen frågar vi hur kommunen har tänkt när man för myndigheterna beskriver att det är "balans" på bostadsmarknaden i Huddinge. Jag är mycket nyfiken på svaret.

Samtidigt passar vi på att fråga om vad man tänker göra för att fler bostäder ska byggas för unga. I Huddinge har vi under tidigare rödgröna kommunledningar klarat av att bygga. En skillnad nu mot då är att regeringen har skrotat alla investeringsstöd. Endast det som ger bästa lönsamhet i kalkylerna byggs. I S alternativa budget i riksdagens finns en sådan viktig satsning med. Tyvärr har inte regeringen signalerat att man tänker ställa upp på förslaget. Inte ens i tider då det är bottenkänning när det gäller byggandet.

En tredje fråga handlar om ombildningar. Vad jag förstår har snart ett tusental hyresrätter ombildats eller är på väg att ombildas. I Huddinge skiljer sig detta från det Alliansregeringen sa i sin första regeringsförklaring.
För att bryta boendesegregationen bör bostadsrättsombildning i storstädernas förorter underlättas och hyresboendet utvecklas.
blev det inte riktigt i Huddinge. Här sa man generöst att "alla som vill...". Det gick väl an när kriskänningen var som värst. Nu när det lättar har "affärerna" börjat. Det vill säga den för många stora lockelsen att bilda bostadsrätt, köpa loss och sen sälja till en härlig vinst. I sammanhanget ganska få människor som får den unika engångsmöjligheten att göra stora pengar på det jag och andra har pyntat in och bidragit till i ett stabilt bostadsföretag, utöver att jag själv är hyresgäst sedan länge.

Ett unikt fåtal i den första ombildningsrundan som tjänar storkovan samtidigt som allt färre bostäder finns att hyra. Rätten för oss som faktiskt vill välja (ja, välja) hyresrätt är på väg att försvinna i Huddinge. De unga som vill flytta till egen bostad får allt svårare, både på grund av ombildningar men också därför att byggandet är i botten. Om detta ska delar av kvällen ägnas.

Om detta har Leffe Nyberg bloggat tidigare.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,