fredag 9 oktober 2009

"Ungdom är livets härliga vårtid" - Eller?

saker engagerar så många som när listor ska fastställas och kandidater för partier utses. Mer en intern process. Ganska ofta något som stoppar upp det utåtriktade samtalet. Kraften och energin läggs - om det ska beskrivas positivt - på att väga olika krav och intressen tills en rimlig balans kan skapas. För (S) handlar det om kvinnor och män, unga och gamla, fack eller inte fack, svensk eller utländsk bakgrund...faktorerna är många fler än så.

Det ganska gamla systemet i partiväsendet utgår ju från att "medlemmen" väljer sina företrädare. I stort är det nog en ordning som är ganska väl accepterad. Men i organisationer vars medlemskår allt mer skiljer ut sig från det omgivande samhället blir det förstås ett jätteproblem. Själva politikens själ och hjärta handlar om representativitet. Man är sina väljares företrädare. Utifrån det perspektivet har SSU:s ordförande Jytte Guteland en viktig poäng som till och med handlar om socialdemokratins överlevnad och framtid.

Jag är principiellt en övertygad motståndare till regler som begränsar det politiska engagemanget. Att sätta stupstock efter ett visst antal år är ett sätt att förändra representationen som lockar, t.ex. SSU-kongressen och miljöpartiet, men inte mig. Att reglera procentandelar för representationen grupp för grupp känns inte heller lockande.

Kanske är verkligheten ändå något som talar för. Vi ser det efter att principen om varannan utifrån kön blivit "lag" och något som inte bryts utan massiv opinion emot.

Bland Socialdemokratins grundare fanns personer yngre än exempelvis Jytte Guteland. Visst har medelåldern förlängts men ändå. Här fanns exempelvis sju män: Hjalmar Branting 29 år journalist, Axel Danielsson 26 år journalist, J. M. Engström, 40 år tunnbindare, Pehr Eriksson 28 år journalist, C. L. Lundberg 30 år agitator, August Palm 40 år skräddare och agitator, Fredrik Sterky 29 år journalist. Inget talar förstås för att det pioniärarbete som utfördes av de ungdomarna inte skulle kunna och borde få göras av dagens - 35.

Det finns en signal i väljarundersökningar som ganska tydligt visar att det inte främst är åldern hos kandidaten som avgör förtroendet. Yngre kan lika gärna ha förtroende för än äldre person.
Men det är inte det som frågan handlar om. Det viktiga är att politiken inte är något som ska pådyvlas människor uppifrån av smarta kommunikatörer utan utformas av människor. Också av unga.

Jytte Gutelands debattartikel är viktig men något senkommen för att få ett direkt genomslag detta val. Men visst kan den ses som en signal till alla valda ombud inför kommande valkonferenser om landsting- och riksdagslistor att rösta för unga kandidater. Det är svårare att lyckas förändra i det skedet av nomineringsarbetet. Lite sent, som sagt.

Min egen "karriär" startade på plats nummer 46 på en fullmäktigelista. Så är det för många unga SSU:are. Åren går, nya valsedlar görs, ett par placeringar åker man upp mot en hägrande ersättarplats. När tiden är inne att börja tjänstgöra är det lätt hänt att "ungdomen" har passerats och andra nya "stjärnor" ska inta maktens salar.

Andra bloggar:
- Progressiva dito på Netroots
- Monica Green
- SSU
- och DN har haft länkstrul...

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Anders Nilsson sa...

Vackert skrivet Peter! Vi har all anledning att hålla den diskussionen levande inom partiet. Kanske skulle vi också skärskåda valberdningarnas arbetsformer, öppna på förlåten och göra det arbetet mera avdramatiserat. Kanske.

Peter Andersson sa...

Anders. Håller med. Är själv valberedningsordförande om än inte för kommunala uppdrag utan partiinterna. Har ambitioner att vi inte bara ska "dyka upp" när det är dags för val. En riktigt bra valberedning måste leva mitt i partilivet hela tiden.

Sen har vi anledning att lära oss att tala väl om personer. Tala FÖR kandidater. Vår gemensamma kultur är ju att vi inte älskar personval. Samtidigt visar nomineringstider att diskussioner om personer verkligen är levande (om man får uttrycka det så) också i S. Det finns mycket att förbättra

p