fredag 30 oktober 2009

Vårt uppdrag gäller alla barn!

S-kongressen direkt. Nyligen avbröt man förhandlingarna för lunch. De närmaste timmarna står skolfrågor på dagordningen. En av mötesordförandena, Karl-Petter "Kålle Thorwaldsson, läste för en stund sedan talarlistan med ca 40 talare. "Streck i debatten" direkt. Partistyrelsens föredragande Anneli Hulthén inledde och berättade om förslagen.

"Sverige ska konkurrera med kunskaper", började hon. Det handlar om att stärka hela vägen från förskolan till forskningen. Det gäller att ha en positiv syn på varje elev. Förskoleklassen ska infogas i en 10-årig obligatorisk grundskola. Samarbetet ska stärkas mellan förskola och skola. På sikt vill S ha en avgiftsfri förskola.

Anneli Hulthén underströk att vi ska fortsätta att förnya skolpolitiken med bl.a. tydligare mål och system för uppföljning som gäller alla skolor. Såväl kommunala som fristående skolor ska följa samma styr- och måldokument och granskas på samma sätt. Alla - oavsett vem som driver den.

"Friskolor har kommit för att stanna", ett tydligt besked som senare upprepades av fler debattörer. S vill utveckla samarbetet mellan kommun och de fristående. Ett samråd ska föregå etableringar. De fristående skolorna ska ingå i samma resursfördelning som kommunens. Resurser ska fördelas efter behov, oavsett huvudman. S´kolan ska vara fri från religiös och politiskt påverkan

Debatten hann starta före lunch och inleddes av förre statsrådet och ambassadören Carl Tham som anförde en mer kritisk linje. "Valfrihet utan marknad går så bra", menade Tham. Andra talare att nämna var Peter Persson från Jönköping som krävde att vinstutdelning ej ska tilllåtas.

Också Robert Noord och Anders Lago talade med värme om de fristående. Anders Lago upprepade budskapet att "friskolor är här för att stanna. Vårt uppdrag måste gälla alla barn".


Nya blandade blogginlägg från kongressen:
Johan Ulvenlöv på S-buzz har koll på "alla"
- Erik Laakso: "Kan socialdemokraterna bli ungdomarnas parti? "
- Fredrik Pettersson: om förskola på obekväm arbetstid...
- Johanna Graf: "Tack Kom vux för Thomas Bodström".
- Alexandra Einerstam om föräldraförsäkringen
- Peter Högberg om att jobbskatteavdraget äts upp
- Nathalie Sundesten Landin: "Vi måste acceptera friskolor"
- Calle Fridén: "Är det småföretagen som ska rädda oss"

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,