torsdag 15 oktober 2009

Regeringsskifte nr 2/09: Om saklig valrörelse 2010 eller inte

Intressant och spännande. Tydliga alternativ men trots det den lägsta halten av "partikäbbel" sedan mätningarna startade 1985. Det var enligt Sören Holmberg och Henrik Oscarsson en ganska positiv bild som väljarna hade av förra valrörelsen.

Gissningsvis
spelade det stor roll att de partier som tidigare kallats "borgerliga" (och fortfarande var det) lyftes i medierna till något nytt och något som nästan var en hädelse att antasta. Fler jobb och färre i utanförskap inrymde både samhällskritik och framtidshopp. Även om praktiken efter valframgången har mycket övrigt att önska!

De då sittande socialdemokraterna må kritiseras för att ha varit för nöjda, inte uppfattas ta problemen på tillräckligt stort allvar eller annat. I den allmänna bilden blev inte regeringspartiet en kraft som förde valdebatten in i dess sämre avarter.

verkar det tyvärr riskera att bli nu. Som ånga har vittnat om var gårdagens partiledardebatt möjligen bara början.

Väljarna är betjänta av att debatten är hård och intensiv för att belysa skillnader i vägvalen för Sverige. Olikheter i sakfrågor ska brytas i debatten. Men för väljarnas bästa, för att de ska kunna göra sina val utifrån de alternativ som faktiskt finns, må var och en som deltar i diskussionerna ta på sig ett ansvar för en ren och schysst debatt.

Att Sverige kan hålla konsten "negative campaigning" borta från det viktiga möte mellan väljare och valda som valrörelserna ska och måste vara, är en stilla dröm dagen efter..

Nya blogginlägg: Mitt i Steget, Kent Persson
Johan Ulvenlöv om Blog action day.
Sofia Miljamsdotter på Bloggvärldsbloggen om Blog Action Day
Andra bidrag om klimataktionen från Joakim Hörsing, Kulturbloggen,

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om , ,