fredag 23 oktober 2009

Brett stöd om utjämning mellan Sveriges kommuner

Ser att dagens Svd-ledare bryter in mitt i den diskussion som jag har med Edvin om skatteutjämningen. Jag hade igår anledning att något försvara kommuner som Södertälje. Påståendet att en utjämning mellan kommuner är att missgynna "välskötta" och (med en logisk slutsats av resonemanget) gynna "vanskötta" är förstås fel.

Precis som har gjorts hela tiden måste utjämningssystemet utvecklas. Jag menar att översyner som de som SvD-ledaren lyfter fram kan vara befogade. Om ett utjämningssystem verkligen hindrar jobb och tillväxt, något det knappast finns belägg för, ska det förstås omprövas vad gäller den punkten.

Det har länge funnits, och finns en ganska bastant majoritet i Sverige för utjämning. Förutsättningarna att bedriva skola och vård är olika. Skatteintäkterna varierar kraftigt. Därför finns sedan 1966 system för att utjämna. I det senaste systemet lagt på kommunsektorn själv med utjämning av såväl skatteintäkter som de så kallade strukturkostnaderna. (inte det man drar på sig i "överkostnader" på grund av tex sämre effektivitet / kvalitet)

Mitt inlägg om Handelskammarens rapport om vilken SvD i dag skriver var närmast tänkt som en konsumtenupplysning: Under fyra års tid kunde man som ledamot i landstinget höra den dåvarande oppositionen sätta bilden av att en ny alliansregering avskaffar "straffbeskattningen" och det talads om fem miljarder. Dåvarande moderatledaren i landstinget Chris Heister skrev bla en fråga: (citerar min egen kommentar på Edvins blogg)
Chris Heiser som då var ledare för (m) i landstinget ställde fråga om ”utjämningsskatten” som ”har resulterat i en orimlig skattehöjning som gett länets invånare Sveriges högsta landstingsskatt. Därtill har värdefulla resurser gått sjukvården och kollektivtrafiken förlorade. Bara i år beräknas utjämningsskatten kosta landstingets skattebetalare 5,3 miljarder kronor."

Man frågar sig: Om det var sant. Varför har inte Fredrik Reinfeldt underlättat arbetet för filippa reinfeldt i tex Stockholms sjukvård. År det sant att detta är ”straffbeskattning” ? DÅ noterar jag att alliansregeringen fortsätter med det.

De miljarder som man förleddes tro skulle komma vid maktskifte blev om jag minns rätt 350 miljoner och en ny, av många, utredningar. Att tala om att "staten" som någon övermäktig pengastinn organism ska överta ansvaret, precis som förr, är förstås möjligt att diskutera. Men det centrala är om man ställer upp på principerna att utjämna för att alla kommuner ska ha så goda förutsättningar som möjligt att ge en bra service. Det finns ett kraftigt stöd för det i vårt land.

Bloggar om detta gör också Krohniskt, Sofia Arkelsten, Malin Löfsjögård,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,