torsdag 15 oktober 2009

Sven Wolter sätter skräck i riksdagsledamot (m)

Den absoluta kommunistskräcken har nått den svenska riksdagen. Hade missat det här när det kom, så ett par dagars eftersläpning i reaktionen.

Sven Wolter, ni vet teater, Van Veeteren, Beck:s kollega Jarnebring, Sveriges sexigaste osv, var ju gäst i Här är ditt liv. Det upprör ledamoten för moderaterna. Något i hästväg, ska sägas. I en debattartikel på SvT Forum jämför hon inbjudan av Wolter med att SvT hade bjutit in en nazist till mysprogrammet.

Sven Wolter har så länge jag kan minnas svarat "ja" med stolthet på varje fråga om den ideologsiska grundsynen. Jag är helt övertygad om att han länge och med djupt engagemang kan motivera det idemässigt, snarare än med dolken, svärdet eller k-pisten i näven. Något som den moderata riksdagsledamoten förefaller mena. Jag tror att ytterst få svenskar kan se Wolter i denna den mer våldsamma modellen av någon slags blodröd rörelse.

Det kan riksdagsledamoten därborta i grannkommunen.
Kommunism, fascism och nazism har under 1900-talet förorsakat hundratals miljoner människors lidande och död. Kommunismen gör det i stor skala än i dag.Om det är 80 eller 100 miljoner människor eller ännu fler som har fått sätta livet till i kommunismens namn är fortfarande oklart och kan diskuteras.

Vad som aldrig kan förvrängas eller förfalskas är att det för att praktisera och upprätthålla kommunism krävs massmord, deporteringar, förtryck och diktatur
Det är rätt av ledamoten att diktarurer under kommunismens namn är ansvariga för mycket mörkt. Att det ska fördömas är så självklart att det är löjligt att MPL att ens antyda behovet.
Men Wolter i samma andetag?? Oj oj.

Fler bloggar: Redundance
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

10 kommentarer:

veritas sa...

Ja det finns många moderater som ser rött i en sorts ny svensk mccarthy-ism. Att ha de sympatier som Wollter har borde få stå honom helt fritt. Han var inte där i egenskap av företrädare för kommunister utan som den folkäre skådespelare han är. Egentligen gick jag in här för att läsa ett blog action day inlägg men det här var ju intressant också.

Fritt ur hjärtat sa...

Hoppla! Kära nån! Vi som är så glada och stolta att vi lyckats få Wollter till Uddevalla:-)
Det är väl som skådis han gjort sig ett namn....

Heli sa...

inte för att jag håller med kvinna du citerar, men hur gammal och nallebjörnsaktig han än är idag, ska man inte glömma bort att han var KPML:r - som förespråkade revolution. Att den revolutionära ådran har lagt sig är väl något som händer hos de flesta med åren.
Jag anlitade honom en gång till en facklig grej på nittiotalet och jag lovar att det var många som blev skitnödiga...

Anonym sa...

Kul att sådana här högermumier börjar röra på sig. Det visar att de börjar bli nervösa nu när de stora massorna börjat vakna och slänga av sig kapitalismens blodbesudlade ok.

Nicklas Eriksson sa...

Vadå "förespråkade revolution"? Det gör de fortfarande. Det finns ännu några som vågar stå upp för en annan väg än den falska 1/3-demokratin som vi har idag, och gamla KPML(r) numera Kommunistiska Partiet är en i gänget.

Förstår att tanken på förbannade arbetare gör vissa rädda, det är trevligt.

Roligt att vissa tror att vara revolutionär innebär att man går runt med plakat och skriker och vill slå folk på käften=).

På Första maj träffar jag varje år en MYCKET gammal man som slogs mot fascisterna i Spanien i internationella brigaden. Han är snart etthundra år, men inte är han mindre revolutionär för det.

Stig-Björn Ljunggren sa...

Problemet är väl knappast att kommunisterna förespråkar revolution, det gör liberaler också, och den ordning vi har idag med ett parlament överställt aristokrati och kungamakt är resultatet av en "revolution" 1809.
Det är inte heller kommunisternas önskan att göra revolution, utan deras formel säger att den gamla makten kommer att försöka försvara sig med våld mot de krafter som stiger fram underifrån, och då blir den enda troliga lösningen att det blir blodsutgjutelse.
Vad Errarna alltid sagt mig veterligt är att revolutionen kommer den dag då arbetarklassen är tillräckligt stark för att ta över och kapitalisterna för svaga för att försvara sin makt. Jag vet inte om det är så förskräckligt.
Vill man kritisera dem är det nog bäst att hitta något annat att skjuta på. Exempelvis att all beprövad erfarenhet säger att marknadsekonomi och kapitalism är bättre för vanligt folk än socialism och planekonomi.

MrPerfect72 sa...

Kommunister om demokrati:

"Där en regering har kommit till makten genom någon form av folkomröstning, falsk eller inte, och åtminstone bevarar ett intryck av rättsstatens principer, kan gerillans utbrott kan inte främjas, eftersom möjligheterna till en fredlig kamp ännu inte har uttömts."
/ Che Guevara

"Att bestämma då och då med några års mellanrum vilka medlemmar av den styrande klassen som ska undertrycka och krossa folket genom parlamentet--Detta är den verkliga essensen av överklassens parliamentarism, inte enbart i parlamentariska konstitutionella monarkier, men också i de mest [representativa] demokratiska republiker."
/ Vladimir Lenin

http://aktivdemokrati.se/democracy_quotes_demokrati_citat.htm

Tycker det aer sunt att Sven vaagar sticka ut hakan lite mot krigshetsande moderater.

Alex sa...

Stig-Björn: "Det är inte heller kommunisternas önskan att göra revolution, utan deras formel säger att den gamla makten kommer att försöka försvara sig med våld mot de krafter som stiger fram underifrån, och då blir den enda troliga lösningen att det blir blodsutgjutelse."

Påståendet må vara sant eller falskt, men jag ser inte varför det skulle vara ett så stort problem? Om den gamla makten tar till våld mot en radikal demokratiskt förankrad kraft så har den senare rätt att försvara sig. Och om den gamla makten inte tar till våld så är allt utmärkt, då skonas vi alla från våld.


"Exempelvis att all beprövad erfarenhet säger att marknadsekonomi och kapitalism är bättre för vanligt folk än socialism och planekonomi."

De erfarenheterna är inte representativa för den socialistiska rörelsen eftersom dessa ekonomier aldrig varit demokratiska. Dessutom så hade de inte tillgång till dagens datorkraft, internet, CAD/CAM-lösningar o.s.v. Med dagens verktyg så skulle en planekonomi kunna vara betydligt snabbare och avsevärt mer precis i sina kalkylationer än vad marknaden klarar av.

Moderna storföretag har i själva verket övergivit marknadsmekanismerna internt och de håller koll på konsumtion och produktion i realtid och har tillgång till välutvecklade modeller för konsumentbeteenden som används för att förutsäga efterfrågan utan att behöva vänta in marknadens prissignaler.

Marknadsprismekanismens effektivitet kan med fog ifrågasättas. Marknadspriset säger ju nödvändigtvis ingenting alls om kostnaden, man skulle snarare kunna säga att den nödvändiga informationen om en varas kostnad döljs bakom priset. Marknadsprisssystemet lämnar också ute information som är nödvändig för att rationellt kalkylera kostnader i och med att det som bäst mäter individuella köpares preferenser mellan tillgängliga alternativ, vilket inte mäter in sociala kostnader eller externaliteter. Ta miljön t.ex. eller någonting annat allmänt och kollektivt. Vad säger en auktion mellan köpare och säljare om hur hur klokt och effektivt jordens begränsade resurser används? Och hur hanterar marknaden profiter? Två varor kan ha samma kostnad men olika pris p.g.a. olika profitnivåer.

Vi ser hela tiden i verkligheten, i vardagen att marknaden inte är speciellt bra på att kalkylera kostnader och vilken lösning som är mest rationell.

Marknaden är också kaotisk och ointelligent, den saknar framförhållning och målorientering (inte undra på att alla stora projekt och revolutionerande uppfinningar utvecklats utanför marknaden), den är blott reaktiv på olika typer av marknadssignaler. Följden är således fluktuationer och instabilitet. I en planekonomi så kan vi fastställa konkreta mål och sedan med hjälp av datorer räkna ut hur vi bäst och smidigast skall uppnå dem. Demokratiaspekten med en planekonomi är annars mest central för mig. I planer kan vi gemensamt fastslå hur (och hur intensivt) vi vill utnyttja vår produktionsapparat, hur mycket till konsumtionsvaror, hur mycket till sociala nyttigheter (skola, vård, omsorg), hur mycket till ackumulation av produktionsmedel o.s.v. Vi kan även bestämma vilka sektorer vi vill utveckla, vilka teknologier vi vill utnyttja, vilka industrier vi vill avveckla, vilka varor vi vill producera och i vilka kvantiteter. Vi tar helt enkelt makten över samhället och över framtiden, ekonomin ställs i folkets tjänst istället för tvärt om som i dag.

Harald sa...

Skall Wollter klä skott för Stalins brott - ja, då får väl Pourbaix-Lundin ta på sig skulden för minst 50 miljoner mord.

Nämligen de dödsoffer som krävdes i andra världskriget, startat 1939 av Högerpartiets kelgris Hitler.

Det är ytterst obehagligt att Sveriges Television skänker debattutrymme åt en politiker som helt saknar skam - ja, som ogenerat tecknar (M) efter sitt namn.

Dessutom skyddas "mystanten" Pourbaix av SvT genom att man inte tillåts opponera sig mot henne.

Högerpartiet (Moderata samlingspartiet som det nu kallas) har applåderat de flesta av 1900-talets massmördare: Mussolini, Hitler och Franco bara för att inte också nämna t.ex. Suharto.

Nicklas Eriksson sa...

Det finns väldigt många skiftande synsätt på när revolutionen kommer inom den marxistisk-leninistiska teoribildningen. Stig-Björn nämner en.