tisdag 6 oktober 2009

Investera i framtidens jobb -några punkter i S-budgeten

Sedan mitt "gryningsinlägg" om S-budgeten har jag sett mer material. Jag ser både en "jobboffensiv" S-motion med välfärdsfokus OCH flera punkter som är viktigt för det framtida regeringssamarbetet.

Skillnaderna
mellan S och de rödgröna som helhet och den borgerliga alliansen finns i synen på prioriteringar mellan välfärd eller fortsatt sänkta skatter. Men också om det som rör trovärdigheten i regeringsalternativet. Lån till investeringar är helt okey i kristider. Lån till sänkta skatter med vansinnig fördelningsprofil är usel politik.

Några punkter
så länge. Återkommer med egna tankar framåt kvällen:
 • 100 000 nya jobb och utbildningsplatser, varav 50 000 i Kunskapslyft.
 • Nytt riskkapitalavdrag, sänkta egenavgifter för entreprenörer, sänkt arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer och en riskkapitalfond om fem miljarder kronor.
 • Ett ungdomspaket (s, v, mp) Unga arbetslösa mellan 18 och 24 år ska kunna erbjudas jobb, utbildning eller praktik från dag 1
 • Satsningar på miljöfordon, energiforskning och grön infrastruktur.
 • Utökat ROT-avdrag med bland annat renoveringar av miljonprogramsområden och klimatrenoveringar.

Utveckla välfärden

Totalt 18 miljarder kronor mer än regeringen 2010-2012 till kommunsektorn.
 • 11 miljarder kronor ska användas för att behålla och anställa personal och utveckla välfärden. Kommuner och landsting får långsiktiga planeringsförutsättningar med ett sysselsättningsstöd på två miljarder kronor 2011 och tre miljarder 20102. En miljard kronor per år ska satsas på ökad kvalitet i sjukvården, och en miljard kronor per år till mer personal och mindre klasser i skolan.

 • 7 miljarder kronor i riktade kommunsatsningar, till exempel traineeprogram i välfärden, Komvux-platser och ROT-avdrag för skolrenoveringar.

Öka möjligheterna – minska klyftorna

 • Åtgärdspaket för att skydda barn och unga från jobbkrisens effekter. Höjt underhållsstöd med 125 kronor/månaden. Bättre villkor för studenter med barn – 250 kronor mer i månaden för ett barn, 400 kronor för två barn. Ökade möjligheter till barnomsorg på kvällar och helger. Mer resurser till skolhälsovård. Stärkt missbrukarvård för unga.

 • Ökad tryggheten för arbetssökande. A-kassan behöver moderniseras. Taket höjs till 950 kronor 2010, 970 kronor 2011 och 990 kronor 2012. Det innebär att den som tjänar 27 200 kronor i månaden 2012 får 80 procents ersättning vid arbetslöshet. Ersättningsnivån höjs till 80 procent. Kostnaden för medlemskap sänks med upp till 75 procent.

 • Tryggheten för sjukskrivna´: En miljard kronor till rehabilitering. 10 000 nya lönebidrag i ideell sektor och kultursektorn. Bättre trygghet vid sjukdom: successivt höjda tak till 9 prisbasbelopp, 80 procent i ersättningsnivå och nej till stupstock i sjukpenningen.
 • Pensionärerna: En normalpensionär med cirka 14 000 kr/månad får cirka 4 000 kronor i sänkt skatt nästa år (inklusive regeringens förslag). Med Socialdemokraternas förslag halveras eller nära halveras skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. Målet är lika skatt. Förslaget kostar cirka tre miljarder kronor utöver regeringen.

Ta ansvar för Sverige

 • Rättvisa skatter: Socialdemokraterna vill avskaffa förvärvsavdraget för den som tjänar mer än en miljon kronor om året. Avtrappningen börjar vid årsinkomster över 550 000 kronor. Nej till sänkta inkomstskatter på lånade pengar. Förmögenhetsskatt.
 • Skatter för bättre miljö: Höjd koldioxidskatt med sex öre och höjt reseavdrag med 50 öre. Skatt på fluorerade växthusgaser. Nej till avskaffad skatt på handelsgödsel.
 • Effektivisera statliga myndigheter
 • Krafttag mot skattefusk.
 • Starkare saldo än regeringen. 2010 är det finansiella sparandet 4,4 miljarder kronor starkare än regeringens.

Det röd-gröna samarbetet utvecklas, med nio gemensamma förslag:

 • Stärkt tillgång på riskkapital.
 • Gemensam investering i besöksnäringen.
 • Ge unga en chans.
 • Miljöfordonspaket.
 • Ett utvidgat ROT-avdrag för upprustade bostäder och 15 000 jobb.
 • Modernisera skolans lokaler.
 • En ny rättvis rödgrön fastighetsskatt.
 • Effektivisera i statliga myndigheter.
 • Bekämpa skattefusk och ekonomisk brottslighet

Fler om detta: Dn, AB, Svd

Bloggar gör bl.a.

Roger Berzell, Mitt i steget, Krassman, Monica Green,

Fler progressiva bloggar på NetRoots.

Rödgrön.se om budgetarna.

Länk till hela budgeten

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,