tisdag 6 oktober 2009

Nationell revision om vaccinupphandlingen behövs

Även om det svenska samhället uppenbart fungerar fortfarande så kan jag fortfarande försvara det beslut om en vaccinering för alla som vårt landsting beslutat vara med i. Före midsommar tog vi i full enighet beslut om upphandling av vaccin till hela länets befolkning.

Enbart detta beslut handlade om en kvarts miljard. Ett ärende som snabbehandlats, inte några mer omfattande beslutsunderlag, stora ekonomiska värden. Men då väldigt självklart. De erfarenhetsunderlag som planeringen kunde bygga på handlade om 20.000 stockholmare bara på sjukhus. Väldigt många döda i worst case-fallet. Jag skulle vilja möta den politiker som hade tagit på sig ansvaret att då rösta nej.

Svininfluensan hade klassats som pandemi. Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet rekommenderade massvaccinering. Det fanns enligt min mening inget alternativ.

Brännpunkt finns idag en artikel om ett "hemligt" avtal mellan Socialstyrelsen och Stockholms Läns Landsting och läkemedelsföretaget Glaxo Smith Kline (GSK) i november 2007.
Jag skrev om det här perspektivet tidigare. Det känns onekligen inte bra. Man retar min irritation att det teoretiskt skulle kunna ha något med verkligheten att göra, att andra saker har påverkat besluten inom WHO och Socialstyrelsen.

För att få bort alla "dumma tankar" hos invånare och hos beslutsfattare är det rimligt att Sverige tar initiativ till en bred oberoende revision om hur besluten har beretts. Det är ohyggligt mycket pengar. Om det i ett teoretiskt fall skulle vara mer läkemedelsföretags än befolkningens bästa som har påverkat detta är det en rejäl skandal.

Jag tycker ändå att Socialstyrelsens företrädare hade en stor poäng i tv-studion i dagarna. Vi vaccinerar inte bara därför att "tusentals" kan dö. Även sjukdomar med lägre dödlighet är viktiga att vaccinera, av folkhälsoskäl. Men här finns inslag som gör att en bred revision är mycket befogad. Även om pandemin faktisk kan slå till när som helt. På allvar.

Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,