onsdag 1 september 2010

Två tydliga alternativ för väljarna

Säkert utan medvetenhet bidrar en rödgrön-kritisk DN-ledare till klarsyn. Idag när den rödgröna regeringsplattformen kommenteras avslutas ledaren med orden:
"För regeringspartierna är det viktiga just nu att definitivt bryta Socialdemokraternas långa dominans i svensk politik. Efter gårdagens presentation har alliansen närmat sig målet". 
Rätt så långt. Den minnesgode vet att Reinfeldts första inbjudan till sin allians gav densamma namnet "Allians för maktskifte". Makten var målet men det har i historieskrivningen suddats ut ganska rejält efter bytet av ordet "Makt" mot "Sverige". Det är få kvarvarande moderata dokument om det förstnämnda på nätet.

Den andra morgontidningen saknar sammanhang i regeringsplattformen och skriver något med antydan till nedvärdering av Borås i sin ledarkommentar. Här finns förstås ett stort pedagogiskt problem redan i ingången: är man så övertygad om sänkta skatters lösning på alla tidens problem som hamnar man snett om någon plötsligt ifrågasätter sanningen och de dominerande ekonomiska teorierna. Svenska Dagbladet slår ner på ambitioner om fler jobb med hänvisning till att arbetskraften har vuxit med 100.000. Kan uttolkas som att vi ska vara nöjda som läget är. Och åter en ledare utan koppling välfärd - skatter där också rätten till heltid ses som ett "skadligt" förslag.

Förvisso ligger de rödgröna något efter även i gårdagskvällens mätning. De duggar tätt och sänder väl samtidigt ungefär liknande signaler om läget. Men alternativen är tydliga och jag lever själv i övertygelsen att den knappa majoriteten är möjlig att hämta in nu när det rödgröna manifestet är presenterat.

Fler som bloggar.

- Röda Berget med bilder av skillnader.
- Fler länkar på mitt kvällsinlägg.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,