tisdag 21 september 2010

Börja uppföljningen av Reinfeldts löften nu - ända fram till nyvalet

För socialdemokratin handlar den närmaste tiden efter valdagsbakslaget att gå igenom en delvis svår analys av resultatet, av förklaringar och inte minst med svar på "vad göra framöver"? Jag är helt övertygad om att det kommer att göras konstruktivt och till och med med entusiasm inför kommande val och kanske framför att för att fram till valet bygga nätverk och kontaktytor med väljare i olika sammanhang. Men visst: alla processer av den självspäkningstypen ger smärtor.

Det finns, utöver det, en uppgift som jag tror är viktig: att från första dagen av en ny regering under ledning av moderatledaren Reinfeldt (?) börja bokföra vad denna regering presterar i förhållande till löften före valet. Redan dagen före valet kommer, om inte ett svek i form av aktivt beslut, så ändå en bekräftelse på att kritiken före valet var helt berättigad om brist i mänskliga hänsyn när det gäller sjukförsäkringen. Reinfeldt smet från debatten i valrörelsens slutspurt men dagen efter återvalet sätter sig verklighetens smärtsamma upplevelser för utförsäkrade avtryck i nyhetsflödet. Den här gången Annica som inte verkar kunna hoppas på upprättelse.

Men
hela löfteskatalogen måste följas upp. Löften om RUT-jobb är en sak. Hur många jobb blir det och hur många jobb tillkommer i stället de företagen därför att de får fler uppdrag av ex kommuner? Hur utvecklas ungdomsarbetslösheten? Hur kommer Reinfeldts regering och Filippa Reinfeldts landstingsledning att korta köerna i sjukvården? Kommer fattigdomen att fortsätta öka och hur utvecklas försörjningsstödet? Vilken fördelning får kommande sänkta skatter? Går merparten till låginkomsttagare? Och en möjligen het fråga framöver: kommer Förbifart Stockholm verkligen att byggas? Svaren måste i helhet och delar berättas för väljarna löpande ända fram till nästa valdag. 2014 eller tidigare.

Låt aldrig en regering, oavsett färg, komma undan en valrörelse utan granskning, det som nu skedde i årets val. Det är i hög grad demokratiskt oönskat och olämpligt.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,