torsdag 4 mars 2010

Inga mungipor upp för svensk ekonomi - och dystert helår 2009 för jobben

Ser att Eurostat inte riktigt verkar bekräfta den positiva hållning om krisbekämpning som regeringen Reinfeldt har uttalat. Visst är man nu upptagen i olika kampanjer men borde vinkla fokus. Eurostat berättar om ett land, där nuvarande regering tillträdde under god tillväxt och ett inflöde av jobb, som har vänts negativt. En viss återhämtning verkar på gång i EU. Sverige har dock mellan tredje och fjärde kvartalet 2009 en fallande BNP (- 0,6 %). Man kan också notera att Sveriges BNP har inte växt under förra året medan Danmark, Norge och Finland såg ljus under sommaren. Tyvärr verkar minskningen av den svenska BNP:s fått mer kraft medan de nordiska länderna i övrigt ökar eller står kvar.

Det slår också konkret igenom på arbetsmarknaden. Ser i dag siffror om 2009. Arbetslösheten ökade med 104.000 till 8,3 procent förra året. Sysselsättningen minskade med 94.000.

Även Alliansfritt om detta.
Kolla bloggar via NetRoots och Politometern
Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,


Procentuell förändring av BNP från föregående kvartal
Kv1 Kv2 Kv3 Kv4
Danmark
-2,0
-1,8
0,3
0,2
Finland
-5,2
-0,3
0,3
0,0
Norge
-0,7
-1,2
0,5
0,1
Sverige
-0,9
0,0
-0,1
-0,6

5 kommentarer:

Ann-Kristine Johansson sa...

Precis som du skriver så har sysselsättningen minskat så kraftigt och då kan man ju fundera på i vilken värld statsministern rör sig när han stoltserade med felaktiga siffror i partiledardebatten. Att han inte kände att siffrorna var helt fel??? Och vart har den debatten tagit vägen, hur vi kan ha en statsminister som slänger sig med så kraftigt felaktiga siffror i en TV-sänd partiledardebatt.
och visst är det intressant att jämföra med resten av norden och inte minst norge

bengt sa...

Lägger du ihop utvecklingen under året så inser du att Sverige klarat sig bäst av alla länderna i tabellen. Helt ointressant att stirra sig blind på just den senaste 3-månadersperioden. Övriga nordiska länder rasade ju tidigare och hade mer at återhämta.

Och ingen förnekar väl att ekonomin går dåligt? Frågan man kan tvista om är väl snarare om det går sämre eller bättre än för andra länder. Din tabell ger snarast stöd för att det går bättre!

Titta gärna på siffrorna över årsutveckling så ser du att Sverige är fyra i EU. Och då är ändå inte BNP det mest intressanta i alla läget. Vi har nämligen också undvikit att skuldsätta oss i samma grad som andra länder!

lasse sa...

Ibland undrar man över sådana hör säsongsjusterade siffror, när man tittar på dem ser det ut som en blygsam minskning, ett kvartal som blev 0,9% mindre än förra och ett -0,6% övriga två i stort noll tillväxt. Och detta är volymförändring dvs fasta priser, BNP fallet i fasta priser blev 4,9 % för 2009 jämfört 2008 enligt SCB:s senaste uppgifter. 3,1 % i löpande priser. I volym/fasta priser var även 2008 ett minus år.

Minusposterna 2009 är näringslivets investeringar -90 miljarder, lager -40, exportnetto -22, hushållens konsumtion -10, förändring i volym/fasta priser. Man kan notera att handelsnettot endast minskade med någon tiondels procent och ligger kvar på rekordnivå.

lasse sa...

PS
Alltså handelsnettot som procent av BNP.

lasse sa...

Den borgerliga två-perioders sejouren i slutet av 70-talet hade bara ett år med negativ BNP (tror jag det var), regimen Bildt hade tre år på raken med negativ BNP, borgarna har tagit sig i kragen och vänt trenden? ENDAST två år med negativ BNP under Reinfeldt-regimen hittills. Det återstår att se om de kan undvika att tangera Bildts rekord.

Tillväxten under de senaste 30-40 åren och speciellt vanligt folks välståndstillväxt har inte varit lysande oavsett regim. Men tittar man på kurvan så skuggar vi för det mesta trenden hos OECD-snittet, men så inträffar det emellanåt hack i kurvan då den svenska kurvan avviker markant från snittet och svenskens välstånd försämras och går sämre än OECD snittet. Som av en händelse inträffar detta varje gång vi har borgerlig regim, man kan få för sig att de inte gillar tillväxt och är avigt inställda till att svensken skall ha samma ekonomiska utveckling som i utlandet.