torsdag 8 oktober 2009

Avgör egennyttan eller välfärd och värderingar val i Sverige?

De mätningar av opinionsläget som löpande publiceras har en gemensam bild: de rödgröna partierna har ett större eller mindre försprång jämfört med den nu styrande borgerliga alliansen. Jag blir inte förvånad om det avståndet ökar efter veckans budgetpresentationer. Skillnaderna mellan alternativen har gjorts tydligare.

Men hur i all världen kan då DN leta fram en för alliansen härligt mätning som visar att människor "gillar politiken" som det står på papperstidningens framsida? Letar man sig in i tidningen till Henrik Brors artikel har det övergått till att väljarna "tar Reinfeldts parti".

Mätningen tycks riktas direkt till människors lust att äga en ännu mer välfylld plånbok. Här lyfts också de sänkta skatterna fram som förklaring. Och visst vore det en jätteskandal om skatter kunde sänkas med 100 miljarder utan att det märks. Om detta gäller inte valet nästa år.

Man kan förvisso gynnas av regeringens politik på skatteområdet utan att köpa hela paketet. Man kan till och med tycka att man gynnas men skrika högt i vrede över arbetslösheten. Man kan få mer över varje månad men ändå känna att det vore bättre om mer gick till kvaliteten i skolan och vården.

Í mätning efter mätning där skattesänkningar ställs mot kvalitet i välfärden blir svaret detsamma från svenska folket. Som i den mätning jag bloggade om här.
"..81 procent heller satsa på välfärden än fortsätta sänka inkomstskatterna.
- 58 procent anser att regeringen inte gör tillräckligt för att bekämpa arbetslösheten.
- Mer pengar till kommunerna för skola och omsorg anses vara den viktigaste åtgärden när regeringen ska lägga fram sin budget
Det finns en faktor till som jag tror på, oavsett denna DN-mätning eller andra. Jag är bergfast övertygad om att svenska väljare inte accepterar ökade klyftor. Ens om det till det yttre gynnar den egna plånboken.

Att mätningen som DN publicerar tar utgångspunkten i den egna börsen kan avgöra resultatet. Förvisso inte för de stora grupper av sjuka och arbetslösa som politiken i stället slår emot.

Kanske ser vi väljarnas värderingar och prioritering om också kvalitetsfrågor i skolan, i sjukvården och omsorgen om de äldre vägs in? Kanske just därför som de rödgröna har en ledning?

Läs mer i
- Expressen

Fler som har bloggat:
- Mitt i Steget:"Som man skruvar får man svar"
- Norah4you’s Weblog "Bättre och bättre dag för dag"
- Progressiva bloggare på NetRoots

Intressant
? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,