söndag 4 oktober 2009

De rätta orden för att nå makten?

Såg ett inslag i dagens Agenda som rörde ett oerhört spännande område: ordens makt och framför allt dess betydelse i politiken. Man tog utgångspunkt i 2006 års "valsegerbegrepp:"Utanförskapet".

I programmet diskuterades kommande ord som dominerar debatten. Per Schlingmann (m) intervjuades och spekulerade om detta. Idag verkar han vara inne på att traditionella värdeord från vänstern och socialdemokratin är vinstgivande: "Solidaritet" och "rättvisa" exempelvis. Man nästa ser tidigare ledare för partiet sätta fingret i öronen för att slippa höra eländet. Men nu är det högsta "mode".

Varför duger inte "utanförskapet" som var så framgångsrikt? I ett mer polemiskt inlägg hade jag förstås utvecklat detta. Å andra sidan tror jag du förstår ändå. :-)

Ursula Berge intervjudes också och spekulerade i motsvarande nya ord för socialdemokratin och vänster. Att "Frihet" nämndes var måhända inget nytt. I stället ett av de grundläggande begreppen i hela arbetarrörelsens historia. Där också kontrasten funnits mot de politiska motståndarna: En socialdemokrati som möjligen med lite väl stor energi har talat om "frihet från" medan inte minst moderaterna under många år hade monopol på "frihet till".

Samtidigt har arbetarrörelsen haft en mer sammansatt bild av friheten: den kan inte bara vara formellt given. Också förutsättningarna att använda sig av den måste garanteras. Verklig frihet förutsätter därför jämlikhet. En kombination som inte alltid har mött politisk enighet.

Eller i ett av de bästa "frihetstalen" från en S-ledare: Ingvar Carlsson, här citerat i ett motionsutlåtande: "Ingvar Carlsson sade i sitt sk frihetstal inför Göteborgs arbetarekommun 1983 att
”Låt oss slå fast, en gång för alla, att när vi talar om frihet så menar vi också individuell frihet. Frihet att pröva och söka, frihet att förkovra sig, frihet att finna den egna lyckan. Men däremot inte frihet att utnyttja andra människor, att utnyttja sin styrka mot de svaga
valet 2010 skulle ordet "frihet" använt av Socialdemokratin stå emot ordet "solidaritet" eller "rättvisa", ett gemensamt mantra som används med stor uthållighet av (m) och alliansen? Det är sannerligen nya, politiska tidevarv vi lever i.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,