torsdag 31 maj 2012

Lundinaffärer, oljepengar och Carl Bildt på twitterskola

Bild från Expressen 30 maj
Den 30 maj skickar Folksam ett pressmeddelande som av många har mottagits med viss lättnad:
De rapporterade händelserna förknippade med Lundin Petroleum och tidigare Lundin Oil kan vara ett brott mänskliga rättigheter och därmed mot de kriterier som Folksam ställer på de företag som vi investerar i. Företrädare för Lundin Petroleum har tillbakavisat påståenden om att företaget, dess ledning eller styrelse på något sätt, direkt eller indirekt eller genom underlåtenhet att handla, varit involverat i några missgärningar i Sudan.
Och Folksam avslutar:
Möjligheterna för att Folksam fortfarande skulle kunna göra en insats för att bolagets styrelse ska kunna övertalas att utreda och verifiera Lundin Petroleums verksamhet i Sudan och Etiopien bedöms som mycket dåliga. Företagets attityd och styrelsens vägran att vederlägga de anklagelser som framförts av intresseorganisationer leder fram till ett beslut om att avinvestera från Lundin Petroleum, trots att Folksam skulle kunna fortsätta att påverka Lundin Petroleum att arbeta med att utveckla sitt företagsansvar.
Viktiga ägare upphör alltså att vara ägare därför att Lundin Petrolium lägger på locket på affären. Marknadsaktörer som försöker stärka sin profil av att agera efter höga krav på moral och etik i affärer tröttnar därför att bolaget inte är beredda till större öppenhet. Frågan handlar om anklagelser om folkrättsbrott. En fråga i detta är om det under perioden då folkrättsbrotten ska ha skett, "det finns enskilda personer med anknytning till Sverige som kan misstänkas för inblandning i brott" som det formulerades i Internationella Åklagarkammarens pressmeddelande.

Om Folksam nu säljer aktier så är Utrikesminister Carl Bildt, en gång styrelseledamot i det bolag som granskas, mycket mer avslappnad. Som alltid. Under hela den period som ett visst medialt fokus tidvis har riktats mot oljeföretagets verksamhet har Bildt, så långt det har gått, hållt sig borta från kommentarer. Han har, som politisk "ikon" nämligen en sådan rätt, i en anda av någon slags medial hänsyn, ja kanske till och med vördnad. Nära nog samtidigt som beskedet från Folksam kommer kör han en Twitterskola på en av landets "ledande" kvällstidningars arrangemang.

Carl Bildt har vare sig twittrat eller bloggar särskilt mycket om det som nu granskas, som delvis handlar om tidpunkter då han själv har varit ledamot av företagets styrelse. När jag tidigare har letat kommentarer från Bildts blogg, "Alla Dessa Dagar", så hittade jag ett inlägg: Där avvisar Bildt alla påståenden med en länk till Lundins egen promemoria om affären. I kommentaren skriver han:
En mycket bra redovisning av verksamheten och genomgången av debatten publicerades 2003 och borde vara av intresse för de som har ett genuint intresse av denna fråga. Den organisation som nu återkommer med olika anklagelser har sedan mycket lång tid försökt att få västliga oljeföretag att lämna landet, och i allt väsentligt har detta nu också skett.
Folksam säljer aktier. Åklagare utreder folkrättsbrott. Tidpunkten kan vara densamma som när Bildt hade ansvar för företaget. Bildts källa för att allt är rent och vitt är Lundin, det företag som nu Folksam säljer akterna i. Bildt kör twitterskola. Medier och sociala medier-agerande kommunikatörer bländas av Bildts gärningar på nätet. Världen är helt upp och ner.

Mer: DN, SvD, Dagens Arena, AB, Lena Mellin,  Mina Betraktelser, Göran Johansson,
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,