tisdag 1 maj 2012

Höjda lägstalöner - Borgerliga jubel bör sväljas

Jag är inte den som är den. Om det är så att Centerpartiet och Folkpartiet har tagit tillbaka sina förslag om sänkta ingångslöner och enbart ger stöd till olika slags modeller av "ungdomsavtal" som IF Metall, Handels och nu också Kommunal har avtalat om, då köper jag det. Om de förklarar att utspelen, inte minst från (C) var ett misstag så är det okey för mig. Om (C) inte längre tror att "sänkta löner med 20 till 25 procent och i vissa branscher ännu lägre", var något bra utan i stället ett dumt utspel så är det en utmärkt insikt. Men jag tror inte och har inte sett att de har tagit tillbaka förslagen. Däremot försöker man i avtalens spår få folk att tro att det är den egna politiken som nu köps av parterna. Så är det inte.

Både Centerpartiet och Folkpartiet har haft en ingång i den diskussionen som är ljusår från det som har avtalats. Tron att löner behöver sänkas för att folk ska få jobb. I Kommunals avtal höjs i stället de lägsta lönerna med 3,7 respektive 4 procent. Handelsavtalet ger höjda lägstalöner med 568 kronor respektive 599 kronor. Den utgångspunkt som (C) och (Fp) har för sina förslag har av parterna hanterats i omvänd ordning, alltså.

Parterna har således inte utgått från sänkta löner som en princip, det som allianspartiernas förslag innebar. Däremot har man avtalat om särskilda modeller för att unga ska kunna komma in i arbetslivet och då i en kombination av jobb och utbildning. I Kommunals fall är det en principöverenskommmelse med SKL som ska vidareutvecklas och där det kan vara svårt ens för ivriga folkpartister att veta hur det landar. Det som har avtalats handlar om 75 procent jobb och då logiskt 75 procent av lönen, tidsbegränsat till ett år och med två målgrupper: Elever på omvårdnadsprogrammet och de som är arbetslösa och inte har gymnasiekompetens.

Handelsavtalet verkar ännu mer begränsat med sin "yrkespraktik". Begränsat till elever från Handels- och administrationsprogrammet, ett försök att skapa nya vägar för karriär inom branschen, begränsat i tid, begränsat till en eller max två per arbetsplats, krav på kollektivavtal m.m.

IF Metalls avtal med sina arbetsgivare, som var först ut med yrkesintroduktion, har inte varit någon succé. Få arbetsgivare har lockats av "erbjudandet". Det verkar, trots Svenskt Näringslivs och borgerliga partiers envetna "huggande" på lönerna, inte ses ens av arbetsgivarna som den bästa vägen till fler jobb. Arbetsgivare som finns i företagandets vardagsslit och inte i mer eller mindre politiska lobbykorridorer som på Svenskt Näringsliv, verkar mer se kompetensbrist som hinder. Om detta borde debatten och konkreta åtgärder handla. Inte om sänkta löner som inte ger fler jobb.

Och åter till de jublande C- och Fp-företrädarna. Oavsett ordkampen som nu pågår om tolkningar, har "den stora tanken" åkt på ett rejält nederlag. Avtalen höjer, inte sänker, de avtalade lägstlönerna. Utmärkt.

Mer: Ekot, LOs avtalssekreterare Per Bardh. Eget inlägg om "Rött ljus för Annie Lööf", Eget inlägg om Centerpartiets förslag.  SvD,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,