torsdag 3 maj 2012

En rik kommun behöver inte skära ner på äldres vård

Förra året gick Huddinge kommun med 134 miljoner i överskott. Till detta kommer också 111 miljoner i överskott från exploateringar. Ändå verkar de äldre komma i kläm och drabbas av besparingar och försämringar i vården. Jag ställde för en tid sedan en interpellation i fullmäktige om detta efter att ha fått tips från personal. Den kommer att besvaras på måndagens fullmäktige.

Redan nu har Radio Stockholm gjorde research efter min interpellation och pressmeddelande. Idag berättar man om besparingarna som drabbar bland annat de äldre på Tallgården. 15 miljoner ska sparas, äldreboenden läggas ner personalstyrkan minskas och aktiviteter för äldre skärs ner.

Vi har vid flera tillfällen debatterat detta i fullmäktige och alliansen har hela tiden bedyrat att några försämringar inte kommer att drabba de äldre. Jag ska med stort intresse och engagemang ta del av svaret på min interpellation och lyssna till hur man i fullmäktige kommer att beskriva verklighetens äldrevård i Huddinge. Den bilden skiljer sig säkert från den Hildegard Söderström berättar om i Radio Stockholms repotage.

Interpellation om äldreomsorg i Huddinge

View more documents from Peters dokument
Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
Intressant
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,