torsdag 31 maj 2012

Befria Stockholmarna från oansvariga politiker


Dagens Samhälle trillade ned i brevlådan i morse. Åter en artikel med märkliga turer i ett projekt inom landstinget. Åter ges inte landstingsstyrelsens ledamöter full information. Åter agerar den politiska ledningen som om man har missförstått uppdraget att företräda Stockholmarna. I stället förefaller huvuduppdraget vara att skapa utrymme för privata aktörers affärer. Till varje pris som helst.

Skanska ska tillsammans med brittiska Innisfree bygga och driva Nya Karolinska. Avtalet är värt 52 miljarder och gäller till 2040 och bygget kostar 14,5 miljarder. Finansieringslösningen, OPS, var definitivt inget givet. Landstinget hade med stor sannolikhet haft möjlighet att lånefinansiera projektet på egen hand. Kommuner och landsting som har ordning på ekonomin är oerhört tacksamma att låna ut till. Beskattningsrätten garanterar betalningar.

Nu påstås alltså att Skanska vill sälja i förtid. Som artikeln beskriver har man gjort liknande affärer tidigare, bland annat av en väg i Chile. Vinst: 4,5 miljarder kronor. Om det handlar om liknande marginaler på affären här är väl oklart. Men ytterst är det skattebetalarna som får stå för fiolerna.

I landstingsstyrelsen den 22 maj begärde (S) mer information.
S-ledamöternas skrivelse den 22 maj 2012 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att undanröja förvaltningens beslut om nekande av utlämnande av handlingar till ansvariga politiker rörande NKS och tillåter att landstingsråd och ledamöter i landstingsstyrelsen får ta del av allt material rörande NKS
Så blev det nu inte.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att uppdra åt landstingsdirektören att vid särskilt annonserat tillfälle informera landstingsstyrelsen om NKS-avtalet samt återkomma med förslag om formerna för enskild ledamots rätt att ta del av NKS-avtalet i dess helhet samt övriga handlingar som rör NKS-projektet. S-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag. 
Föga förvånande lägger landstinget inte ens ut reservationsbilagan på webben, vad jag kan se.

Dagens Samhälle skriver också om fler utredningar, En som ska se om avtalet med projektbolaget Swedish Hospital Partners kan brytas. En annan som ska granska varför NKS är dyrare att bygga än liknande sjukhus utomlands. Det är i sig häpnadsväckande eftersom hela denna härva redan har gått igenom en kostnadsrensning. Ilija Batljan drev frågan hårt och den insatsen uppskattades har reducerat kostnaderna med 7-9 miljarder.

Som i andra sammanhang kan man säkert med rätta förfasa sig över "riskkapitalister" som är ute efter våra skattepengar. Men det är inte deras ansvar. Hela ansvaret för att hålla ordning och reda på pengarna och för att besluten ska bli bra för invånarna ligger på politiken. I fallet NKS har soppan av inskränkt demokrati varit total för början: Möten som flyttas till "hemlig plats", biljettkrav för att som landstingsledamot få komma in i salen. Särskilda kvitteringslistor för papper. Censurerade papper med stora svarta rutor. Majoriteten har förstås haft full information men sållat i det som kommer till övriga folkvalda. Oacceptabelt. Och så kommer nya uppgifter...

Stockholms läns landsting har genom åren haft fler "moderata herrar" som har utmärkt sig för osedvanlig vårdslöshet med skattemedel. Den här affären, Serafenskandalen, arenaskandaler i en kommun och mycket annat drar skammens slöja över politiken.

Mina tankar går till min "mentor" som ung ledamot i Hemglass styrelse, Torbjörn Ek, Hexagons tidigare VD, som dessvärre avled 2009. Han lär en gång ha prövat de politiska vingarna i en revision men hoppade av när han såg kalkylerna för ett stort kommunalt bygge. Då ville han inte vara med längre. Det var kommunens projekt, utan de extra marginaler för privata aktörer som verkar gälla i de här affärerna.

Det hemlighetsmakeriet med handlingar och vägran att ge information som man håller på med är inte acceptabelt. Men kritiken man borde möta för det är västanfläkt jämfört med den som borde ges för hanteringen av miljarder av skattemedel.

Fler som bloggar: Helene Hellmark Knutsson,

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,