fredag 4 maj 2012

Införs ungdomslöner i Huddinge kommun?

När folkpartiet i Sollentuna gjorde sitt utspel om ungdomslöner så fick det andra från samma parti att ta upp frågan i sina kommuner. Så också ledande folkpartister från Huddinge. Därför ställde Emil Högberg och Leif Nysmed en interpellation i fullmäktige som nu, efter "sedvanlig" bordläggning, är dags att debattera. Samtidigt hände en del i debatten efter Fp-utspelet. Centerpartiet ville hänga på tåget och visa handlingskraft, och lanserade förslaget att alla ingångslöner, inte bara ungas löner, skulle sänkas med 20 till 25 procent. "I vissa branscher ännu mer", lade man till.

De två allianspartierna har varit närmast lyriska sedan Handels och sedan Kommunal avtalade om "yrkespraktik" respektive introduktionsanställningar. "Facket tycker som vi", ljöd det från (C) och (Fp)- företrädare utan att man förstod vad som avtalats om och utan att kunna se skillnad på hela idén med parternas uppgörelse: att med kombination av utbildning och praktik skapa vägar in i jobb i den sektor man utbildats för. Begränsat i Handels fall, krav på kollektivavtal, tidsbestämt, avgränsat till elever på ett gymnasieprogram för att ge karriärmöjligheter i sektorn. I Kommunals avtal är det en principöverenskommelse som senare ska fyllas med detaljer.

Det skiljer ljusår mellan de avtalade insatserna för unga, jämfört med hela idén i Centern och Folkpartiets tankevärld: "sänkta löner ger fler jobb", eller "bättre än socialbidrag". För den som vill lära sig mer har Handels och Hotell - och restaurang släppt en ny rapport om "Lägstalöner och den svenska modellen".

I svaret till fullmäktige håller sig kommunstyrelsens ordförande, Daniel Dronjak Nordqvist, till samma svar som Reinfeldt har gjort på nationell nivå.
Finns det planer på att sjösätta ungdomslöner i Huddinge kommun?
Nej. Som företrädare för kommunens största parti står jag upp för en politik för fler jobb och fler i arbete. Jag ser inte att en sänkning av lönerna för våra ungdomar som rätt väg att gå
Det är gott så. Debatten kommer säkert att bli intensiv ändå. När en moderat säger stå för "fler jobb" och i svaret hänvisar till sänkt krogmoms och icke verksamma sänkta arbetsgivaravgifter finns rikliga källor att ösa debattinspiration ur. Och Centern och Folkpartiet lär väl inte helt släppa sina tokiga tankar om lönesänkningar.

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,