onsdag 9 maj 2012

Fullmäktige i Huddinge: ungdomslöner, hälsokommunikatörer och äldrebesparingar

Om du följer mitt twitterflöde så fick du en ganska tät rapport från måndagens fullmäktige i Huddinge. Jag var uppe i tre olika debatter under kvällen: (handlingarna här)

* Ungdomslöner i Huddinge? 
En interpellationsdebatt där Emil Högberg och Leif Nysmed frågade kommunstyrelsens ordförande om Huddinge, efter utspel från Folkpartiet och Centerpartiet om att sänka ungdomslöner, om det var aktuellt hos oss. Det blev en lång och intensiv debatt. Svaret från de "mest styrande" moderaterna var nej och byggde väl i stort på Reinfeldts utspel att "I Sverige höjer vi löner, inte sänker". Folkpartiet försökte gå ifrån den utgångspunkt de delar med Centern: tron på teorin att sänkta löner ger fler jobb. I stället knöt man an till de olika slags avtal om "yrkesintroduktion" och "ungdomsavtal" som Handels, Kommunal och IF Metall har träffat med sina arbetsgivare. Centern däremot byggde all argumentation på att "Svenska folket tycker som vi" med utgångspunkt från en egen mätning.

Våra argument mot tankarna handlade om att parterna sätter löner, att det krävs en riktig och skarp jobbpolitik som innehåller utbildning och yrkespraktik med kollektivavtalsenliga villkor. Sänkta ingångslöner pressar ner hela lönenivån och skulle innebära att man tar bort ett golv som håller låglönemarknader borta från vårt land. Dessutom är en av förutsättningarna att avtal redan idag har lägre ingångslöner för den som är ny. Utöver det har parterna själva kommit överens om olika lösningar som utgår från principen 75 procent jobb = 75 procent lön. Inte 100 jobb och 75 lön.

* Äldreomsorgens besparingar
Min interpellation om besparingar i äldreomsorgen besvarades men någon borttagen oro för effekterna för de äldre gav debatten inte. Snarare tvärtom. Beskedet att rykten om inköpsstopp av vissa matvaror är enligt kommunen fel och det är väl bra. Men de kraftiga besparingar som ska genomföras i en redan ansträngd verksamhet ökar i alla fall min oro. Vi lär återkomma till frågan fler gånger.

* Hälsokommunikatörer 
Huddinge kommun var med i ett projekt som handlar om att med hjälp av hälsokommunikatörer ge stöd och vägledning för nyanlända flyktingar och även personer som bor i Sverige men som inte kan språket, vägledning till hälso- och sjukvård och till förebyggande hälsovård. Modellen har bland annat utvecklats i Östergötlands kommuner och landsting. När fler kommuner gick med i projektet från årsskiftet drog sig Huddinge av någon anledning ur. Svaret på frågan "varför" var ganska märkligt för det hänvisade till en helt annan verksamhet med "samhällsinformation" som ges till nyanlända. Under debatten uttryckte kommunstyrelsens ordförande att man skulle se på frågan igen. Positivt om nu kommunen kan ompröva det tokiga i att dra bort en viktig insats på folkhälsoområdet för grupper som ofta tillhör dem med störst hälsoproblem.

(se interpellationen ovan)

Läs fler inlägg på portalerna NetRoots och Politometern
 Intressant Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,